Main content

  • De PZT teams begeleiden mensen in hun eigen leefomgeving.
  • Er wordt een systematisch te evalueren begeleidingsplan opgesteld, en dit alles samen met de patiënt en diens netwerk. Elke patiënt krijgt een houvastbegeleider toegewezen.
  • De frequentie van huisbezoeken is afhankelijke van de noden van de patiënt en kan verhoogd worden met als doel stabiliteit te herwinnen en een eventuele ziekenhuisopname te voorkomen.
  • Indien een opname toch noodzakelijk wordt houdt het team contact met de patiënt en diens behandelteam met als doel de opnameduur zo kort mogelijk te houden.
  • Door hun beperkte teamsamenstelling zijn de PZT teams van Reling gebonden aan een maximumfrequentie van één huisbezoek per week. PZT teams hanteren geen vastgelegde opvolgingstermijn. Het begeleidingsplan omvat echter afspraken i.v.m. behandeltermijnen en dit afhankelijk van de ingeschatte begeleidingsnood.
  • Onze houvastbegeleiders bieden begeleiding en behandeling aan huis met als doel de levenskwaliteit en het niveau van functioneren te optimaliseren, alsook (her)opnames te voorkomen.
  • Voertaal is Nederlands. Er wordt gebruik gemaakt van een tolkendienst voor anderstaligen.
  • Deze multidisciplinaire teams richten zich tot mensen tussen 18 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen.
  • Cliënten zijn tussen de 18 en 65 jaar en verblijven in één van de gemeenten van het werkingsgebied.
  • Deel deze pagina: