Main content

Al maanden toeren de Nerveuze vrouwen met hun muziekband door Vlaanderen. Het muziektheater toont de herkenbare kant van een psychose.

Een topperformance waarbij humor en sérieux haarfijn in evenwicht blijven. Psychose onder de aandacht op een positieve manier.

Ludiek, muzikaal en tegelijkertijd respectvol

Het online informatieplatform PsychoseNet maakt van de gelegenheid gebruik mee te toeren en organiseert nabesprekingen om onze werking in de kijker te zetten en met de mensen in gesprek te gaan over de voorstelling en over psychose. Ondertussen hebben er al heel wat nabesprekingen plaatsgevonden en is er tijd voor reflectie.

Een nabespreking om verwarring op te vangen en steun/handvatten te bieden

De nabesprekingen vinden plaats in diverse locaties. Naast de theaterzaal, in een apart gebouw, in de aansluitende bibliotheek, in de zaal zelf enz. naar gelang het cultureel centrum ruimte en capaciteit heeft. Team PsychoseNet stelt zich flexibel op en leert al gauw dat de nabespreking best ‘onmiddellijk‘ na de voorstelling plaats vindt en dat het publiek goed moeten worden ‘begeleid‘ naar de plaats van afspraak. Ook is de ‘aankondiging‘ van cruciaal belang. Het is duidelijk geworden dat mensen graag ‘op voorhand‘ worden gemaild over de nabespreking en ‘door wie‘ ze precies wordt gegeven.

Dit voortschrijdend inzicht zorgt alleszins voor een bijzondere evolutie

De eerste bijeenkomsten na het toneel worden voorzichtig bijgewoond door een 10-tal geïnteresseerden, alsof we zelf nog niet helemaal overtuigd waren van onze bijdrage. De kleinere groepjes maken de wisselwerking tussen team PsychoseNet en het publiek warm, intiem en daarom extra waardevol. Mensen durven hier en daar eigen gevoelens tonen, een stukje delen en leggen uit waarom ze geraakt worden door de voorstelling. Langzaamaan zwelt de groep betrokkenen in de nabespreking aan, de laatste voorstellingen trokken rond de 100 aanwezigen.

Stigma belemmert herstel

Er is veel belangstelling rond het enigma psychose en de vraag ‘hoe we nu best omgaan met mensen met een psychosegevoeligheid’ valt bij elke nabespreking. De professionaliteit en het entertainment gehalte van de Nerveuze vrouwen wordt erg gewaardeerd. Hier en daar een puntje van kritiek, begrijpelijk. Om het thema bij het grote publiek bespreekbaar te maken, lijken we soms voorbij te gaan aan het ernstig psychisch lijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer er echter kan worden gelachen, kunnen we ons makkelijker indentificeren en als we ons kunnen identificeren ontstaat er begrip. En laat dat nu één van onze hoofddoelstellingen zijn; stigma tegengaan door een groot draagvlak te creëren om zo samen het psychisch lijden van onze naasten mee op te vangen. Want stigma staat herstel in de weg. Als we taal en woorden vinden voor wat er gebeurt, kunnen we erover praten en elkaar opvangen.

Naar wie luistert het publiek nu eigenlijk?

De bestuurleden, e-experten, peters en meters van de vzw PsychoseNet België kwijten zich van hun taak. Ze slagen er met vlag en wimpel in om de mensen te informeren en te inspireren. Als bestuurslid en coördinator van de vzw neem ik het gros van de besprekingen voor mijn rekening. Duiden, kaderen en voorbeelden geven zorgt ervoor dat er telkens verbinding ontstaat met het steeds groter wordend publiek. In ieder geval, elk van ons tilt de bespreking naar een hoger niveau; hetzij als professor, als bekende Vlaming of als iemand die een psychose aan de lijve heeft ondervonden.

Er zijn nog 3 voorstellingen te gaan. Wie weet ontmoeten we elkaar weldra!


In samenwerking met Te Gek!? en Unik-id

Data en locaties

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *