Main content

KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Hieronder vallen ook verslavingsproblemen. KOPP-kinderen kunnen zelf problemen ondervinden door de situatie waarin ze opgroeien. Ze nemen bijvoorbeeld de rol en taken van de ouders over en cijferen zichzelf weg.

Kinderen kunnen zich schamen voor wat er thuis gebeurt en nemen daarom liever geen vriendjes of vriendinnetjes mee. Ook verzuimen ze nog wel eens van school en vinden ze het soms moeilijk hun ouders los te laten en hun eigen weg te gaan. Nu loopt het ene ‘KOPP-kind’ een grotere kans zelf problemen te krijgen dan het andere. Hoe jonger het kind bijvoorbeeld is, hoe groter het risico dat het door de psychische of verslavingsproblemen van de ouders ooit zelf in moeilijkheden komt. ‘Een jonge leeftijd’ noem je daarom ook wel een ‘aandachtspunt’.

Heeft een kind veel zelfvertrouwen, dan loopt het juist minder risico problemen te ontwikkelen. ‘Zelfvertrouwen hebben’ is dus een ‘pluspunt’. Zo zijn er allerlei eigenschappen of omstandigheden die de kans op moeilijkheden vergroten of juist verkleinen. Hulpverleners proberen de aandachtspunten te verminderen en de pluspunten te versterken.

Voor ouders met psychische problemen

Wanneer KOPP-kinderen volwassen worden en zelf ook weer kinderen krijgen is het voor ouders naast het opvoeden en gezonde aandacht geven aan je kinderen, een uitdaging om met de eigen psychische kwetsbaarheid om te gaan en daar ruimte voor te maken. Anders is de kans groot dat problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.  Bij één op de drie kinderen gebeurt dat als de ouders problemen hebben en het kind zelf geen hulp krijgt. Het Familieplatform biedt hier ondersteuning. Ook Koppeling vzw begeleidt ouders. Ze organiseert geregeld infoavonden. Tenslotte biedt de organisatie Zitdazo geregeld cursussen aan en geeft ze opvoedingsadvies.

Voor kinderen van ouders met psychische problemen

Ook voor kinderen van ouders met psychische problemen is begeleiding erg welkom. Het Familieplatform waaronder de organisatie KOPP Vlaanderen valt, geeft duidelijke informatie, tips en helpt jongeren op weg. Koppeling vzw organiseert samenkomsten voor kinderen om te praten maar ook om te ontspannen. ‘Ik maak de klik’ is een online platform waar je als kind terecht kan met vragen.

Daarnaast kan ook www.awel.be, de voormalige kinder-en jongeren telefoon, je verder helpen. Als je vragen hebt of je wil je verhaal kwijt kan je hier chatten of naar telefoneren, helemaal anoniem. Ook op het  Jongeren Advies Centrum (JAC, voor jongeren tussen 15 en 25 jaar) kan je een beroep doen. Tejo, therapeuten voor jongeren, bieden therapeutische hulp voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. In de Overkop huizen van Oostende, Gent, Mechelen en Tienen kan je binnen springen om op adem te komen.

Belangrijk is dat kinderen durven en mogen praten over wat er met hun ouder(s) aan de hand is en hoe ze zich daarbij voelen. Iemand van de familie of uit de omgeving kan een luisterend oor zijn. Of je kan een leerkracht op school in vertrouwen nemen. Tenslotte kan ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding  helpen. Via deze link kan je anoniem met iemand van het CLB chatten.

Karrewiet maakte een heel mooie uitzending over KOPP kinderen.

KOPP

 

 

  • Deel deze pagina: