Main content

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid is een platform van meer dan 40 organisaties die samen strijden voor een beter beleid op vlak van geestelijke gezondheid. In de voorbije periode werd onder meer gewerkt rond de problematiek van de lange wachttijden in de GGZ.

Wachten op psychische hulp – een complex probleem

Al te veel mensen moeten te lang wachten op psychische hulp. Patiënten worden aan hun lot overgelaten. Zorgverstrekkers ploeteren voort, elk op zich. Er is te weinig ruimte in de vele wachtzalen van de GGZ. We hebben #STOELENTEKORT!

De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal schreef al een rapport over de wachtproblematiek. Het rapport maakt duidelijk dat het probleem complex is. Dat probleem heeft niet louter te maken met capaciteitstekorten, maar ook met de organisatie van de zorg (indicatiestelling, toeleiding, doorstroom), betaalbaarheid, attitudes bij patiënten en zorgverstrekkers, enzovoort.

De Staten-Generaal roept op tot een gezamenlijke aanpak op meerdere fronten en dat er werk wordt gemaakt van de aanbevelingen uit zijn rapport. Daarom wil hij nu actie.

Actie waarvoor?

De actie wil de vele wachtlijsten in de GGZ onder de aandacht brengen. De wachtlijsten zijn een ernstig aanslepend probleem dat veel mensen treft. Alleen met doorgedreven samenwerking zijn de verschillende oorzaken van de wachtlijsten het hoofd te bieden. Meer capaciteit is zelfs na de geleverde inspanningen vanwege de federale regering noodzakelijk, maar dat zal niet volstaan om het probleem op te lossen. De Staten-Generaal vraagt alle betrokken partijen – voorzieningen, organisaties én overheid – om verantwoordelijkheid op te nemen en de krachten te bundelen, zodat

 • samenwerking met de overheid en tussen alle geledingen van de geestelijke gezondheidssector geen ijdel woord blijft;
 • er voldoende zorgcapaciteit is in alle zorginstellingen (die werken rond preventie, vroegdetectie, gespecialiseerde (langdurige) ambulante/residentiële zorg);
 • de patiënt eindelijk centraal staat en geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Vlaanderen makkelijk toegankelijk wordt, wat een fundamenteel recht is.

Actiedag 20 oktober #STOELENTEKORT

De actie wil op 20 oktober de wachtlijsten in de GGZ aanklagen door ze zichtbaar te maken met één beeld, op één moment, in heel Vlaanderen. Daarom deze oproep aan alle zorgverstrekkers uit de GGZ. Zet op 20 oktober 2022, tijdens de Week van de Patiënt, stoelen op straat, één voor elke persoon die bij jullie wacht op zorg. Zo tonen we allemaal samen de lange wachtrij in onze sector en roepen we op tot actie.

Hoe werk je mee?

 • Neem deel aan de actiedag op 20 oktober 2022: zet een stoel voor je voordeur voor elke persoon die op zorg wacht!
 • Laat zo snel mogelijk weten of jouw organisatie (grote of kleine zorgvoorziening, individuele of groepspraktijk, …) bereid is om deel te nemen.
 • Ondersteun onze actie #STOELENTEKORT via jouw eigen communicatiekanalen.
 • Registreer het aantal wachtenden in jouw organisatie: bezorg Staten-Generaal het aantal wachtende mensen op jouw lijst via info@statengeneraalggz.be. Ze tellen ze bij de teller op de campagnewebsite.

Wachtteller

In aanloop naar de actiedag verzamelt de Staten-Generaal de cijfers van het aantal wachtenden in de Vlaamse GGZ. Die cijfers brengen ze samen in een wachtteller op de campagnewebsite.

Wat doet #STOELENTEKORT?

 • Bekendmaking van deze actie via diverse kanalen
 • Campagnewebsite met de nodige duiding en een Q&A bij de actie #STOELENTEKORT
 • Bundeling wachtcijfers uit heel Vlaanderen in één teller op de campagnewebsite
 • Ondersteunende communicatiecampagne op sociale media, met een affiche en contacten met de pers

Vragen?

info@statengeneraalggz.be


De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid is een organisatie van geïnteresseerde belanghebbenden binnen de ruime geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Iedereen met een hart voor de geestelijke gezondheidssector is welkom. Er zijn patiënten en mantelzorgers aan boord, maar ook diverse professionals, academici, verenigingen van professionals, (netwerken / directies) van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. Het is dus geen parlement van democratisch verkozen leden, maar wel een multidisciplinaire organisatie, die vertrekt vanuit de klinische praktijk.

De Staten-Generaal ambieert een gedeelde visie over de huidige stand van zaken in de sector te bekomen, en van daaruit beleidsadviezen en -prioriteiten aan te reiken, over disciplines en organisaties heen. Die wil hij in overleg met het politieke bedrijf realiseren.

De Staten-Generaal wil inventariseren en adviseren, vertrekkend van de noden van zorgvragers en rekening houdend met de beperkingen in tijd en middelen die de bevoegde overheden hebben. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers.

De Staten-Generaal mobiliseerde de sector (en zal dat opnieuw doen), en onderhoudt contacten met de media, met bovenstaande doelstellingen als uitgangspunt. Indien nodig zal hij accelereren.

 • Deel deze pagina: