Main content

Op 13 & 14 september 2022 zal in Antwerpen het 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren plaatsvinden.

Het voormalig Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie onderging een naamswijziging om het interdisciplinair karakter en alle vormen van interventie beter te weerspiegelen. Hier kunnen alle professionelen en geïnteresseerden, binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, elkaar ontmoeten en kennis/ervaringen uitwisselen. 

Op dit congres brengen wij u graag ‘In Contact’

Zonder contact geen zorg? Relatie tussen jongere en hulpverlener, samenwerking met context, participatie, afstand-nabijheid, sociale media, voeling met culturen, raakvlak tussen praktijk en wetenschap, afstemming met netwerken, transitie, connectie tussen lichaam en geest, botsing tussen leven en dood, stop contact… De afgelopen jaren hebben ons uitgedaagd om in verbinding te blijven met elkaar, met jongeren, met ouders en met onszelf. Contact wordt de rode draad tijdens deze dagen. Op dit congres inspireren we u met werkzame praktijken, nieuwe onderzoeksbevindingen en evoluties in het zorglandschap van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

In het voorjaar van 2022 krijgt u de definitieve uitnodiging en het programma met de concrete gegevens om in te schrijven.


Via deze weg roepen we op om een bijdrage in te sturen en leest u de verschillende bijdragevormen voor het congres.

Hier ontdekt u hoe u precies uw bijdrage kan inzenden.

 

 

  • Deel deze pagina: