Main content

Bethina Junggeburt, klinisch psycholoog, seksuoloog en psychotherapeut woont en werkt in Vlaanderen, is verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis en heeft haar eigen psychotherapiepraktijk EFT-Waasland.

Ze heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen (en hun partners) met complex vroegkinderlijk trauma en dissociatie. In dat kader wil ze heel graag informeren over het project ‘DIS is me’, een online project in Nederland over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

‘DIS is me’ is een online project in Nederland met een Vlaams luik

Het doel van dit project is om vanuit eigen ervaring meer bekendheid aan DIS te geven, en een realistischer beeld te schetsen van (het leven met) DIS. Dit doet men door negen maanden lang aan de hand van negen thema’s te vertellen over de anonieme ervaringen van een grote groep mensen met DIS. Deze worden gepubliceerd via de website, social media en een digitale publicatie, die kosteloos beschikbaar wordt gemaakt voor gebruik bij psycho-educatie en in onderwijs over DIS.

Verspreid mee deze informatie in jouw netwerk

Omdat ook in Vlaanderen zeer weinig bekend is over DIS en de behandeling ervan, heb ik samen met de projectleider Anne Lagemaat een ‘Vlaams luikje’ binnen dit project ontwikkeld. Neem alvast een kijkje via deze link.

  • Deel deze pagina: