Main content

Ben je een GGZ-hulpverlener met expertise in de “eerste 1000 dagen en het jonge kind”? Wil je bijdragen aan het verder uitbouwen van een kwalitatief psychologisch zorgaanbod voor kwetsbare (aanstaande) gezinnen? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de vragenlijst van Psyche!

Psychische ondersteuning tijdens de periode van zwangerschap en geboorte is essentieel, maar (aanstaande) ouders en verwijzers weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen voor psychologische hulp. Het is een uitdaging om (vrijgevestigde) GGZ-zorgverleners te vinden met expertise in de eerste 1000 dagen en het jonge kind (-9 maanden tot de leeftijd van 5 jaar).

Vragenlijst

Om dit probleem aan te pakken, heeft Psyche een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst willen ze in kaart brengen welke GGZ-zorgverleners de benodigde expertise hebben en hoe we het psychologisch zorgaanbod voor kwetsbare (aanstaande) gezinnen kunnen verbeteren.

Wat wil Psyche bereiken?

Hun doel is om:

  1. Het zorgaanbod van zelfstandig gevestigde psychologen met expertise in de eerste 1000 dagen en het jonge kind zichtbaar te maken. Hiervoor werken ze samen met de Sociale Kaart Vlaanderen, zodat (aanstaande) ouders en andere zorgverleners gemakkelijker kunnen vinden waar ze terecht kunnen.
  2. Lokale interdisciplinaire samenwerking tussen zorgpartners te bevorderen. Ze willen zorgprofessionals de mogelijkheid bieden om elkaar te leren kennen via netwerkevents, waardoor er een betere afstemming en samenwerking kan plaatsvinden.
  3. Vorming en intervisie te organiseren met betrekking tot psychologische behandeling tijdens de eerste 1000 dagen en het jonge kind. Door middel van educatieve activiteiten willen ze de expertise en kennis van GGZ-hulpverleners vergroten.

Dit initiatief is ontwikkeld door het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid, WAIMH-Vlaanderen en zorgpartners binnen de GGZ-netwerken. We waarderen jouw tijd en moeite om deze vragenlijst in te vullen en samen te bouwen aan een stevig maatschappelijk nest rondom gezinsnestjes van jonge kinderen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen: Vragenlijst psychologisch aanbod zelfstandigen.

  • Deel deze pagina: