Main content

DSM 5 onder de loep in Parijs!

Samen praten over het gebruik van de DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is de inzet. Met onder andere Stijn Vanheule en Jim Van Os. Ook coördinator van PsychoseNet, Leen Verhaert, is aanwezig op dit internationaal colloquium en zal vanuit haar ervaring bijdragen om samen de stem van de lage landen te vertegenwoordigen.

Een unieke dialoog vanuit verschillende perspectieven


Meer info vind je via deze link

Het programma kan je hier vinden en registreren kan via deze link

Wil je nog meer informatie stuur een berichtje naar psychiater Marc Calmeyn (Brugge) via marc.calmeyn@telenet.be

  • Deel deze pagina: