Main content

NADA is het Netwerk voor Alternatieven voor Dwang en Afzondering in de psychiatrie van patiëntenvereniging UilenSpiegel.

Met deze vragenlijst willen we onderzoeken hoe psychiatrische ziekenhuizen en – afdelingen scoren op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Deelnemen aan het onderzoek

Je kan deelnemen aan dit onderzoek als je sinds 2001 als patiënt werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling. Opgelet: werd je meerdere keren opgenomen, dan kan je voor elke opname een nieuwe vragenlijst invullen. Je mag de vragenlijst ook zeker invullen wanneer je geen ervaring hebt met vrijheidsbeperkende maatregelen en/of wanneer je positieve ervaringen hebt met een ziekenhuis/afdeling. Alleen op die manier krijgen we een volledig en genuanceerd beeld.

Alvast bedankt.


Vul hier de vragenlijst in

De resultaten worden verspreid via de website van NADA

  • Deel deze pagina: