Main content

ISPS is an international organisation promoting psychological and social treatments for persons with psychosis (a term which includes persons diagnosed with ‘schizophrenia’’* staat er te lezen op de website www.isps.org.

ISPS stimuleert en promoot vanuit een ruimdenkende visie over psychose de gelijkwaardigheid van patiënt, familielid, hulpverlener en andere betrokkenen. Daarbij heeft ze uitdrukkelijk gekozen om de term ‘schizofrenie’ niet meer te gebruiken.

ISPS: een broedplaats voor vernieuwende ideeën en acties

ISPS is een ‘groeinest’ waar veel nieuwe en grensverleggende ideeën en acties niet alleen welkom zijn maar ook kansen krijgen.

Één ervan is het initiatief van een ‘psychoanalytic interest group’. Deze werkgroep houdt zich specifiek bezig met wat psychoanalyse en psychoanalytische therapie kunnen betekenen voor personen met psychose gevoeligheid.

Oproep voor mensen in psychoanalytische therapie

Heel concreet is ISPS nu op zoek naar personen die een psychoanalytische therapie hebben doorgemaakt of nog in behandeling zijn en die bereid zijn om hierover hun ervaringen te delen met hen. Uiteindelijk willen ze de woorden en antwoorden op de internationale website van ISPS plaatsen. De teksten kunnen ertoe bijdragen om de waarde van psychoanalyse zichtbaar te (blijven) maken.

Als je er wil aan meewerken, graag je inbreng opsturen naar marc@marccalmeyn.be!


*ISPS is een internationale organisatie die psychologische en sociale behandelingen voor personen met psychose (een term die ook personen met de diagnose “schizofrenie” omvat) bevordert.

  • Deel deze pagina: