Main content

Familieplatform heeft een nieuwe oproep voor projecten gelanceerd, met een specifieke focus op initiatieven gericht naar kinderen van ouders met een psychische problematiek (KOPP) en kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP).

De oproep benadrukt het belang van aandacht voor KOPP en KOAP, die vaak een onzichtbare groep vormen maar essentieel zijn als naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met 346.000 KOPP en KOAP in Vlaanderen alleen al, is er een grote behoefte aan ondersteuning, informatie, en participatie voor deze kinderen.

Preventieve invalshoek en veerkrachthelpers

Vanuit een preventieve invalshoek is het ondersteunen van deze kinderen cruciaal. Een derde van hen loopt het risico om zelf een ernstige, langdurige psychische problematiek te ontwikkelen als volwassene. Het versterken van veerkracht is daarom essentieel, met aandacht voor vier veerkrachthelpers: informatie, ruimte voor gevoelens, een vertrouwenspersoon, en de mogelijkheid om gewoon kind te kunnen zijn.

Projectoproep: kinderen als naaste

De projectoproep roept familieorganisaties op om initiatieven te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op het ondersteunen en versterken van minderjarige KOPP/KOAP. Het doel is om het bereik naar ouders en/of kinderen waar KOPP/KOAP-thematiek speelt te vergroten, preventie te bieden om te voorkomen dat ze als volwassenen psychische problematiek ontwikkelen, en de blik op ouderschap en welzijn van kinderen binnen familieorganisaties te verruimen.

Projectmiddelen en criteria

Bij goedkeuring van het project is een budget van 5000 euro beschikbaar. Projectvoorstellen moeten uiterlijk op 30 juni 2024 worden ingediend en moeten voldoen aan drie criteria: het vertrekken vanuit een preventief kader, vernieuwend of aanvullend zijn, en bijdragen aan de zichtbaarheid van het KOPP/KOAP-thema.

Ondersteuning en registratie

Familieplatform biedt ondersteuning aan organisaties die mogelijk expertise missen. Dit kan variëren van een coachende rol tot het delen van goede praktijken uit het werkveld. Registratie voor de pagina voor leden, waar alle informatie te vinden is, kan worden aangevraagd via elke.vanlierde@familieplatform.be.

Voor verdere vragen of ondersteuning bij registratie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met bovengenoemd e-mailadres.

  • Deel deze pagina: