Main content

Team PsychoseNet staat volledig achter het initiatief van El Camino om Soteriahuizen in België te realiseren.

Als voortrekker op het gebied van psychosegevoeligheid in België, erkennen we de waarde van deze alternatieve vorm van zorg en bieden we onze volle steun aan. Lees hier de blog ‘Soteriahuis als alternatief bij psychotische crisis’

Een oproep aan de overheid!

Wij sluiten ons aan bij El Camino in hun dringende oproep aan de overheid om Soteriahuizen mogelijk te maken. Het is een stap naar een meer inclusieve en humane geestelijke gezondheidszorg, waarin de gemeenschap actief betrokken is bij het welzijn van haar leden.

Neem een foto mèt touw en deel die foto met #Soteriahuis!

Hoe kan je verder nog helpen?

  • Ondersteun persoonlijk: schrijf naar Minister Crevits, Minister Vandenbroucke, of andere beleidsmakers om steun te betuigen voor de realisatie van Soteriahuis El Camino.
  • Verspreid de campagne: help El Camino de campagne te verspreiden naar het brede publiek.
  • Sociale media actie: neem een foto met touw en deel met #Soteriahuis 
  • Financiële steun: overweeg financiële steun door een bijdrage over te maken naar hun rekeningnummer (BE74 1010 6455 7107)

Lees meer over dit initiatief op de website van El Camino.

Een Soteriahuis kan alleen worden gerealiseerd als de krachten worden gebundeld. Voor vragen en meer informatie, neem contact op via info@elcaminobekegem.be.

  • Deel deze pagina: