Main content

El Camino, een ontmoetingsplaats rond psychosegevoeligheid is voortrekker om Soteriahuizen in België te realiseren. PsychoseNet België staat volledig achter dit project en verleent haar volle steun.

In dit blogartikel onderzoeken we het maatschappelijk belang van een Soteriahuis, waarbij we putten uit de inzichten van El Camino en het Soteria-manifest.

Soteriahuis, onderzoek en evidentie

Sinds haar oprichting heeft El Camino niet alleen het Soteria-manifest ondertekend, maar ook intensief gewerkt aan het verzamelen van wetenschappelijke evidentie uit het buitenland. In de periode 2022-2023 werd een dossier samengesteld, waarin de vertaling van deze evidentie naar de Vlaamse en Belgische context centraal stond. Deze inspanningen vormen de basis voor het pleidooi voor de oprichting van Soteriahuizen.

Soteriahuis, wetenschappelijk onderbouwd alternatief

Met de wetenschappelijke evidentie uit diverse Soteriahuizen in het buitenland in de hand, wil El Camino het debat over het maatschappelijk belang van Soteriahuizen aanwakkeren. Deze alternatieve verblijfsoptie tijdens psychotische crises biedt substantiële persoonlijke en maatschappelijke voordelen. Het pleidooi richt zich op het toevoegen van een Soteriahuis als extra schakel in de geestelijke gezondheidszorg, als alternatief voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Een Soteriahuis bevindt zich midden in de gemeenschap

Een Soteriahuis is geen traditionele instelling, maar een gewoon huis in de gemeenschap waar mensen de nodige zorg en veiligheid ontvangen zonder geïsoleerd te worden. De omkadering komt van naasten, ervaringswerkers, en professionals, die samen een kwalitatieve en continue aanwezigheid verzorgen. In deze huiselijke omgeving nemen zowel de tijdelijke bewoners als de leden van het team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het dagelijks leven op zich.

Betaalbaarheid en menselijke zorg

Ondanks de intense begeleiding is een verblijf in een Soteriahuis niet duurder dan een opname op een crisisafdeling in een ziekenhuis. El Camino pleit ervoor dat Soteriahuizen een logische aanvulling zijn op de inclusieve werking van mobiele crisisteams. Dit initiatief beantwoordt aan de nood aan en het streven naar een meer humane zorg voor mensen in psychotische crisissituaties.

Een oproep aan de overheid!

Tot slot doet El Camino een dringende oproep aan de overheid om Soteriahuizen mogelijk te maken. El Camino toont de noodzaak en voordelen van Soteriahuizen als alternatief voor opname tijdens psychotische crises. Het is alvast een stap naar een meer inclusieve en humane geestelijke gezondheidszorg, waarin de gemeenschap actief betrokken is bij het welzijn van haar leden.

Lees meer op de website van El Camino zelf.

Hoe kan jij helpen?

    1. Ondersteun persoonlijk: je kunt persoonlijk of vanuit jouw organisatie Minister Crevits, Minister Vandenbroucke, of andere beleidsmakers aanschrijven om steun te betuigen voor de realisatie van Soteriahuis El Camino.
    2. Verspreid de campagne: help El Camino de campagne te verspreiden naar het brede publiek. Verspreid hun folder, neem hun boodschap op in jouw nieuwsbrief of op je website. Laat de oproep weerklinken via verschillende kanalen en organisaties.
    3. Sociale media actie: neem deel aan hun sociale media actie door een foto met een touw te nemen en deze te taggen op jouw kanalen met #Soteriahuis. Het touw symboliseert hun onderlinge verbondenheid en visuele steun voor de oprichting van een Soteriahuis. Vergeet hen niet te taggen op Instagram (@Soteriahuis_elcamino) en via hun Facebook-pagina (Soteriahuis El Camino).
    4. Financiële steun: El Camino werkt volledig op vrijwillige basis. Overweeg financiële steun door een bijdrage over te maken naar hun rekeningnummer (BE74 1010 6455 7107). Hiermee kunnen ze hun activiteiten gratis blijven aanbieden.

Een Soteriahuis kan alleen worden gerealiseerd als de krachten worden gebundeld. Voor vragen en meer informatie kan je terecht via info@elcaminobekegem.be

Team PsychoseNet steunt Soteria!

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *