Main content

Vraag

Waarom is de vertrouwensrelatie van jullie, die onze partner amper 1 keer per maand zien, belangrijker dan onze relatie? En waarom is er quasi geen overleg tussen ambulante psychisch verpleegkundigen, psychologen en de psychiater van beide partners?

Antwoord

Beste,

Het is vaak een lastig evenwicht om enerzijds rekening te houden met de belangen van de patiënt en anderzijds ook met de belangen van de familie.

Het beroepsgeheim is een belangrijk principe dat maakt dat mensen in vertrouwen kunnen spreken met hulpverleners. Ik ben het met u eens dat het beroepsgeheim niet ten onrechte gebruikt mag worden om niet in gesprek te hoeven gaan met familie. Het verdient de voorkeur dat de familie een actief betrokken partner is in de zorg. Dit gebeurt nu misschien nog te weinig.

Ook het overleg tussen hulpverleners onderling kan wellicht beter. Ook hier merk ik een positieve evolutie met de organisatie van psy-mdo's en de rol die mobiele teams hierin opnemen.

Het blijft belangrijk om als familie hierover in gesprek te gaan met de hulpverleners van je familielid. Durf vragen te (blijven) stellen. Ook als familie heb je recht op informatie.

Groeten,

Jeroen

Beantwoord door: Jeroen Kleinen (psychiater) op 23 augustus 2018
  • Deel deze pagina: