Main content

Vraag

Beste,

Over de bijwerkingen die plaats kunnen vinden bij de opstart van Venlafaxine ben ik op de hoogte. Het zit zo dat ik enkele van deze bijwerkingen ook waarneem sinds ik gestopt ben met het innemen van dit medicijn (oedeem, tintelende arm en zweten).

Ik ben reeds bij de huisarts en cardioloog langs geweest, maar hier wordt ik niet au sérieux genomen. Volgens mij kan het geen toeval zijn dat de verschijnselen die zich voordoen bij de opbouw, ook opduiken bij het stoppen.

Kan u mij meer informatie geven?

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

Je stelling dat bepaalde bijwerkingen, die inderdaad kunnen voorkomen bij de opstart en dosisverhoging van Venlafaxine, ook terug kunnen opduiken tijdens en kort na de afbouwfase, is wel degelijk correct. Dit is echter niet altijd zo goed bekend bij niet-psychiaters. Zeker bij abrupt stoppen vanuit een dosis hoger dan 75 mg per dag, kan dit wel wat vaker voorkomen.

Wel is het zo dat deze bijwerkingen – die nog altijd maar bij een minderheid van de patiënten voorkomen – na een tweetal weken doorgaans wel stilaan verdwijnen. Als je daarna nog die klachten ervaart, moet je misschien ook eens met je behandelaar onderzoeken of je ondertussen niet terug meer spanning en angst zou kunnen ervaren. De fysieke effecten van die emoties zijn immers nogal gelijkaardig aan sommige van de vermelde bijwerkingen (bijvoorbeeld: tintelingen en zweten). Dat is dus zeker ook een hypothese waar je best even grondig over kan reflecteren.

En soms is de realiteit nog net iets complexer: dan zijn er wel degelijk die bijwerkingen bij de afbouw, waar je je dan echter ook nog eens erg ongerust over begint te maken, zodat er een nieuwe basistoestand van ongerustheid en spanning ontstaat met de fysieke effecten die daarbij horen. Het kan dan een hele tijd duren voor je weer voldoende rust hervind, en zolang kan je natuurlijk nog last ervaren van die fysieke effecten.

Het lijkt me op het eerste zicht dus alvast zinvol om voldoende tijd af te wachten na het stoppen van de Venlafaxine (toch een drietal weken). Vervolgens kan je bij blijvende klachten, eerst zelf even onderzoeken of er elementen zijn die je meer gespannen maken en of er een relatie lijkt te bestaan tussen die eventuele emoties en de fysieke klachten die je ervaart. Daarna zou ik je willen aanmoedigen om terug met je huisarts in gesprek te gaan over je bevindingen daarover en om te bekijken of hij je eventueel nog tijdelijk kan ondersteunen met een lichte heropstart of een alternatieve medicamenteuze ondersteuning of dat je bijvoorbeeld eerder wil kiezen voor een hoofdzakelijk psychotherapeutische aanpak om meer basale kalmte te hervinden.

Vriendelijke groet

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 42
Beantwoord door: Wim Simons op 14 oktober 2019
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: