Main content

Vraag

Wat vindt u ervan om een patiënt met anorexia te dwingen om opgenomen te worden?

Is dit legaal om te doen en welke rechten heeft de patiënt? Kan de patiënt dit weigeren?

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is een zware gebeurtenis dat een grote impact heeft op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is enkel mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Wanneer een patiënt met anorexia gedwongen wordt opgenomen, zal de vrederechter moeten nagaan of er is voldaan aan de voormelde wettelijke voorwaarden. Bij een patiënt met anorexia zal dus door de vrederechter in de eerste plaats moeten geoordeeld worden of er sprake is van een eetstoornis met of zonder aanwezigheid van een geestesziekte. De vrederechter neemt deze beslissing na de behandelende psychiater/psycholoog te hebben gehoord.

Voor de specifieke toepassing van de patiëntenrechten en de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke laat u zich het beste bijstaan door een advocaat.

Ik hoop u hiermee wat geholpen te hebben.

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 16
Beantwoord door: Julie Hantson op 4 juni 2019
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: