Main content

Vraag

Beste,

Wij zitten in een schrijnende situatie in verband met mijn vader.

Hij is altijd zelfstandige geweest en heeft hard gewerkt. Sinds twee jaar is hij hertrouwd en tevens ook op pensioen gegaan. Hij dronk al veel vroeger, maar sinds pensioen meer en meer. Hij had niets meer om handen, ongelukkig door alles wat hij kwijt geraakt is. Zijn gezondheid ging drastisch achteruit en zijn huwelijk is ondertussen afgelopen. Dit alles door de alcohol en de aanhoudende leugens.

Het probleem is dat hij aan de andere kant van het land woont sinds twee jaar en dat hij niets meer bezit, dat zijn ex hem buiten wil en dat het met zijn gezondheid zeer slecht gaat. Door de aanhoudende problemen en het niet willen aanvaarden dat de relatie gedaan is drinkt hij nog meer. Zijn ex heeft de politie al gebeld voor openbare dronkenschap en wil dat hij uiteraard vertrekt.

Nu is mijn vraag, wat wij als kinderen kunnen ondernemen? Juridisch gezien maar ook zo snel mogelijk hulp bieden voor zijn alcoholprobleem. Is een gedwongen opname mogelijk? Wat moeten wij hiervoor doen? Vraag is ook, moest dat lukken, lees ik ook dat hij dan na 10 dagen terug mag vertrekken? Graag wat advies.

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is een zeer heftige gebeurtenis dat heel wat impact kan hebben op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is natuurlijk pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Er bestaan twee procedures om een gedwongen opname te realiseren.

Vooreerst is een gedwongen opname mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts, ...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet dan een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. Dit omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant is. Binnen de 24 uur na de indiening van het verzoekschrift bepaalt de vrederechter de dag en het uur van zijn bezoek aan de persoon wiens opname wordt gevraagd. Binnen de 10 dagen beslist de vrederechter of een gedwongen opname, al dan niet, moet bevestigd worden. Een gedwongen opname is in eerste instantie mogelijk voor maximum 40 dagen. Daarna kan door de vrederechter worden beslist tot verlenging van de opname.

Naast deze gewone procedure, bestaat er nog een spoedprocedure. Als er een acute situatie is, kan de politie contact opnemen met de procureur des Konings, die dan, op basis van een medisch verslag van de gerechtsarts kan overgaan tot een onmiddellijke opname. Na een observatieperiode van 10 dagen kan de vrederechter de gedwongen opname eventueel bevestigen.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Mvg,

Julie Hantson

Beantwoord door: Julie Hantson (advocate) op 29 november 2018
  • Deel deze pagina: