Main content

Vraag

Beste,

Mijn dochter haar zoon heeft zware psychische problemen. Hij is een gevaar voor zichzelf en anderen; hij toont weinig emotie en praten helpt niet. Het is alsof hij gewoon niet begrijpt wat goed of slecht is…

Wat kunnen wij doen?

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Uit je korte vraag begrijp ik dat je je erg ongerust maakt over deze jongeman, en ook machteloosheid ervaart omdat je weinig toegang tot hem krijgt.

De huisarts is vaak de eerste professional die in zo'n omstandigheden het meest toegankelijk is, al dan niet via een huisbezoek. Maar natuurlijk moet hij dan vertrouwen willen leggen in zo'n hulpverlener, en dat is vaak niet evident. Maar stel dat dit wel lukt, kan deze hem proberen te overtuigen om gericht verdere hulp toe te laten.

Als er sprake is van ontsporende crisis, kan de huisarts een mobiel crisis team proberen inschakelen om thuis mee te evalueren wat er aan de hand zou zijn en wat verder nodig is. Als het echter ook urgent een probleem wordt, zal het inschakelen van de hulpdiensten en spoedgevallen vaak de enige onmiddellijk werkbare stap zijn.

Maar liefst en zeker meest helpend voor de lange termijn, is het betrekken van iemand uit de omgeving en of hulpverlening, met wie er een vertrouwen kan groeien. Zodat hij vanuit het vertrouwen zich toch ook kwetsbaar kan opstellen en een eigen hulpvraag kan formuleren. Wat nog altijd veel beter voelt én werkt, dan een dwingende of heel erg sturende interventie.

Ik hoop dat dit laatste voor jullie zou lukken, zoniet zal er dus misschien gekeken moeten worden naar de huisarts, het mobiel crisisteam of de hulpdiensten.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Wim Simons op 6 april 2023
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: