Main content

Vraag

Beste,

Ik ken iemand die last heeft van een psychose, maar dit zelf niet beseft.

Ik wil graag dat de persoon de gepaste hulp krijgt, maar ik weet niet goed hoe eraan te beginnen. De persoon zelf vindt het niet nodig om naar een psycholoog, psychiater of andere dienst te gaan. Wat nu?

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Het is mooi om te lezen dat je bezorgd bent om deze persoon in je omgeving en daarin graag iets wil betekenen.

Je schrijft dat de persoon 'last' heeft van psychose: mogelijk ligt daarin een deel van het antwoord op je vraag. Ondervindt de persoon in kwestie inderdaad zelf een bepaalde 'last', is er (negatieve) impact op het leven van de persoon in kwestie, ervaart hij/zij meer stress,..: zijn er daar aanknopingspunten om gezamenlijke grond te vinden? Het is waardevol in verbinding te blijven en te kunnen vertrekken vanuit een vraag van de persoon zelf. Mogelijk ervaart hij/zij wel bepaalde lastigheden zonder dat als psychose te benoemen? Kan jij jouw bezorgdheden delen met de persoon in kwestie?

Psychose is een breed begrip en brengt niet voor iedereen dezelfde last mee, waardoor ook, zoals je schrijft, de 'gepaste' hulp voor iedereen anders kan zijn. Ook vertrouwen speelt een belangrijke rol: mogelijk zijn er wel andere personen met wie de persoon over wie je het hebt zou willen praten als hij/zij inderdaad bepaalde last ervaart, zoals bijvoorbeeld een huisarts?

De stap naar eerste contacten met hulpverleners is niet altijd makkelijk en het is erg waardevol als die ervaringen positief kunnen zijn. Het is daarom belangrijk om, tenzij er dringende redenen zijn om dat wel te moeten doen, hulp niet op te dringen maar samen naar het juiste ritme te zoeken.

Zoals je leest, is er geen standaard antwoord, maar hopelijk kan dit jou al wat verder helpen in het samen zoeken. Ik wens je daarbij veel succes!

Elizabeth

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Elizabeth Anthonis op 4 juli 2024
Expert Avatar

Elizabeth Anthonis is als psychiater werkzaam binnen psychosezorg en crisiszorg te UPC Kortenberg. Ze is psychodynamisch psychotherapeute en draagt ook filosofie een warm hart toe. (Foto: Copyright UPC KU Leuven)

  • Deel deze pagina: