Main content

Vraag

Beste,

Ik vraag mij af of iemand (familie, kennissen, werkgever…) toestemming heeft om mij, tegen mijn wil in, te laten opnemen?

Enige tijd geleden heb ik een afscheidsbrief geschreven en kampte ik met suïcidale gedachten. Ik ben toen weggelopen van huis. Dit maakt dat ik eerder al eens ben opgenomen.

Bovendien was er bij mij sprake van psychotische symptomen. In de PAAZ werd ik behandeld en kreeg ik medicatie. Nu, een anderhalf jaar later, zijn deze symptomen verdwenen. Met toestemming van de psychiater ben ik gestopt met het innemen van mijn medicatie.

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

Familieleden, kennissen, vrienden, huisartsen... kunnen steeds verzoeken om een gedwongen opname. Om die gedwongen opname te realiseren, moet er wel zijn voldaan aan wettelijke voorwaarden. Denken wij bijvoorbeeld aan de volgende voorwaarden: (1) er moet een verzoekschrift worden neergelegd bij de Vrederechter, (2) bij dit verzoekschrift moet een omstandig geneeskundig verslag zijn gevoegd, (3) er moet sprake zijn van de aanwezigheid van een geestesziekte, een gevaar en een causaal verband, (4) enzovoort.

Een gedwongen opname kan dus enkel worden uitgevoerd mits tussenkomst van een Vrederechter die de gehele casus grondig zal evalueren. Daarbij zal de Vrederechter onder meer rekening houden met het verslag van de betrokken psychiater(s) en de therapietrouwheid van de betrokkene.

Ik hoop u hiermee wat geholpen te hebben.

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 20
Beantwoord door: Julie Hantson op 4 oktober 2019
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: