Main content

Vraag

Beste,

Kan een psychose uitgelokt worden door verkeerde medicatie in te nemen?

Bedankt!

Antwoord

Beste,

Het fenomeen is eerder zeldzaam, maar er zijn wel degelijk een beperkt aantal medicijnen die een psychose kunnen doen ontstaan. Dit zijn niet noodzakelijk "verkeerde" geneesmiddelen, maar hebben gewoon bij sommige mensen wel een bijwerking van die aard. Het gaat in hoofdzaak om steroïden, bepaalde anti-epileptica, antimalariamedicijnen en bepaalde andere medicijnen tegen ziekmakende micro-organismen.

Zeker wanneer iemand persoonlijk of vanuit een andere lichamelijke ziekte al een zekere aanleg heeft tot het ontwikkelen van psychotische symptomen, kunnen deze medicijnen de spreekwoordelijke laatste druppel vormen hiertoe.

De voornaamste en eerste aanpak is uiteraard het stoppen van de veroorzakende medicatie, en daarnaast eventueel tijdelijke ondersteuning met antipsychotische medicatie. Maar nog daarvoor is het zeker ook belangrijk dat de artsen goed onderzoeken of het gaat om een psychose, dan wel om een zogenaamd delier. Dat laatste is een verwardheidsbeeld ten gevolge van een danig verstoorde lichamelijke problematiek of een ontwenning aan kalmeermiddelen, alcohol, pijnstillers of illegale drugs. Dit gaat ook wel gepaard met bepaalde hallucinaties, maar is verder toch vooral een verwardheid met desoriëntatie, en niet zozeer een echte psychose. De behandeling daarvoor is vooral ook oorzakelijk voor de lichamelijke aandoening en ontwenningsmedicatie bij een verslavingsproblematiek.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Wim Simons op 19 maart 2023
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: