Main content

Vraag

Heeft men het recht bij een gedwongen opname om behandelingen te weigeren? Ik denk hier dan concreet aan medicamenteuze behandelingen.

Antwoord

Beste,

Indien een wilsbekwame geesteszieke weigert zijn toestemming te geven, moet die weigering in principe worden gerespecteerd. Dit recht is echter niet absoluut. Indien de patiënt een ernstig gevaar voor zichzelf of voor derden vormt, kan de bescherming de bovenhand halen op de weigering van de behandeling. Een dwangbehandeling (bv.: toediening medicatie) kan dan worden toegepast op grond van een noodtoestand (ter bescherming van derden of ter voorkoming van ernstige gezondheidsschade van de patiënt).

Indien de geesteszieke wilsonbekwaam is, kan die zijn patiëntenrechten natuurlijk niet zelf uitoefenen. Evenmin kan de geesteszieke dan een medicamenteuze behandeling weigeren. De tussenkomst van een vertegenwoordiger van de geesteszieke is dan vereist. Let wel, indien de vertegenwoordiger de medicamenteuze behandeling voor de geesteszieke zou weigeren, kan deze weigering ook hier terzijde worden geschoven op grond van een noodtoestand.

Beantwoord door: Julie Hantson op 17 januari 2018
  • Deel deze pagina: