Main content

Vraag

Hoe kan je een twintiger laten opnemen in een gesloten instelling om een diagnose te kunnen stellen?

Hij wordt reeds gevold door een assistente die de rechter op de hoogte houdt, maar wat als de assistente niet achter de ouders staat maar wel aan de kant van het kind?

Justitie is veel te laks! Feiten die gepleegd worden zijn nooit zwaar genoeg, diefstal in huis bestaat niet, rekeningen blijven aanspoelen…

Wat kan er gedaan worden om deze jongen te helpen en zijn ouders?

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is een zeer heftige gebeurtenis dat heel wat impact kan hebben op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname in een gesloten psychiatrische instelling is pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Er bestaan twee procedures om een gedwongen opname te realiseren. Vooreerst is een gedwongen opname mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts, ...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Naast deze gewone procedure, bestaat er nog een spoedprocedure. Als er sprake is van een acute situatie, kan de politie contact opnemen met de procureur des Konings, die dan, op basis van een medisch verslag van de gerechtsarts kan overgaan tot een onmiddellijke opname.

Een gedwongen opname is enkel mogelijk indien er sprake is van een geestesziekte. Een gedwongen opname zal nooit worden opgelegd voor het bestraffen van een misdrijf. Voor deze bestraffing dient de strafrechter tussenbeide te komen.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Mvg,

Julie Hantson

Beantwoord door: Julie Hantson (advocate) op 28 november 2018
  • Deel deze pagina: