Main content

Vraag

Beste

Ik voel me niet meer veilig bij mijn zoon . Hij is verslaafd aan gamen, vergokt al ons geld en mishandeld ons in zijn buien.  De huisarts en ik denken aan psychose maar we krijgen geen gehoor in psychiatrie omdat hij ook autisme heeft. Maar wij zij echt niet meer veilig bij hem. Wij hebben echt hulp nodig en ook hij moet afkicken en terug manieren aanleren. Hij wast zich niet , slaapt amper. Hij is 19 jaar.

Wat moeten wij doen?

Antwoord

Beste,

Vanuit juridisch oogpunt bestaan er soms mogelijkheden om een persoon gedwongen te laten opnemen. Een gedwongen opname heeft echter een enorme impact, voor zowel de betrokkene, als de nabije familie en vrienden van die persoon. Indien jullie dit zouden overwegen, dan kan de betrokkenheid van een huisarts aangewezen zijn. Een huisarts kan u immers verder op weg helpen en bijkomende informatie verschaffen.

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts, ...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, moet worden bevestigd. Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant van de betrokkene is.

Op basis van het omstandig geneeskundig verslag zal de Vrederechter nagaan of er is voldaan aan de voorwaarden van een gedwongen opname, met name (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het gevaar voor zichzelf of een andere en (3) causaal verband tussen de geestesziekte en het gevaar.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie null
Beantwoord door: Julie Hantson op 13 april 2022
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: