Main content

Vraag

Beste,

Is collocatie gebaseerd op een verwarde indruk van de vrederechter? Wie bepaalt wie in aanmerking komt voor collocatie?

Er zijn zeer weinig wettelijke bepalingen rond collocatie terug te vinden.

Alvast bedankt!

Antwoord

Beste,

Graag geef ik wat toelichting over de wet gedwongen opname.

Een gedwongen opname is een zeer zware gebeurtenis dat heel wat impact heeft op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, psychiater, huisarts, ...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet dan een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, moet bevestigd worden. Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant is.

Kortweg gezegd, komt het er op neer dat de vrederechter zal oordelen of een gedwongen opname noodzakelijk is. Wanneer er is voldaan aan alle voorwaarden van de Wet, zal de vrederechter een gedwongen opname normaal gezien bevestigen.

In de hoop u hiermee enigszins geholpen te hebben.

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Julie Hantson op 18 april 2024
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: