Main content

PsychoseNet werkt regelmatig samen met bevriende organisaties die mee aan de kar trekken voor een humane psychiatrie. We delen informatie uit, verspreiden elkaars activiteiten en onderstrepen het belang van samenwerken.

Ontdek in deze blog het ontstaan, de ontwikkeling en de visie van ISPS, International Society for Psychological and Social approaches to Psychoses.

Een stukje geschiedenis

In 1956 kwamen op initiatief van Christian Müller en Gaetano Benedetti een aantal psychiaters en psychotherapeuten samen in Zwitserland om van gedachten te wisselen over psychotherapie bij mensen met schizofrenie. Ze waren niet tevreden over hoe in de klassieke psychiatrie behandeling werd aangeboden aan mensen met een schizofrene problematiek. Na een eerste symposium in Lausanne beslisten ze elke 2 à 3 jaar bijeenkomsten te organiseren onder de naam ISPS, International Symposium for Psychotherapy for Schizophrenia. Hoewel de psychotherapeutische benadering voornamelijk psychodynamisch was, kwamen in de loop van de volgende jaren ook familietherapie, gedragstherapie en andere vormen van psychotherapie aan bod. Ook mensen die zelf psychotische ervaringen hadden doorgemaakt en hun familieleden werden uitgenodigd op de symposia en kregen plaats op de podia. Dit gaf een verrijking en een verdieping die niet meer weg te denken is uit onze organisatie.

Veranderen van naam

Hoewel de talrijke symposia een belangrijk stimulerend effect hadden, groeide de idee ISPS niet langer te beperken tot het organiseren van symposia maar ook te laten uitgroeien tot een organisatie met regelmatigere en meer uitgebreide activiteiten en dit ook meer op lokaal gebied. Op die manier werd in 1997 tijdens het Londons ISPS-symposium de nieuwe vereniging ISPS opgericht, wat voortaan betekende: International Society for the Psychological treatment of Schizophrenia and other Psychoses. De doelstellingen en de activiteiten werden sterk uitgebreid. De naamgeving is hierin interessant. Men voelde reeds aankomen dat in de toekomst het woord schizofrenie mogelijks zou kunnen verdwijnen. Men wilde alle mensen, die de ernstige diagnose van schizofrenie hadden meegekregen, zeker niet de psychologische behandelingen ontzeggen en ook andere vormen van psychose wilde men betrekken in de doelgroep. Ook de naam psychotherapeutisch werd vervangen door psychological dit omdat in vele landen psychotherapie synoniem is met psychoanalytische psychotherapie en intussen ook andere vormen van psychotherapie als even waardevol werden ervaren. Men wilde ook de grens bewaren van psychologische benaderingen omdat er ook andere organisaties zijn die zich meer focussen op de sociale aspecten van psychose.

ISPS gaat lokaal

Het belangrijkste deel van de uitbreiding van de functies bestond in de ontwikkeling van verschillende lokale netwerken van ISPS in verschillende landen op vele plaatsen in de wereld. Op dit moment telt ISPS 24 lokale netwerken verspreid over Europa, Amerika, Australië, Zuid-Afrika waarvan deze in Amerika en UK de grootste zijn. Sommige netwerken overschrijden de nationale grenzen zoals ISPS Low Lands en deze van Centraal Europa (Polen en Kroatië). Naast de lokale ISPS-netwerken, ontstond ook een internationale ISPS website en worden verschillende nieuwsbrieven per jaar naar de ISPS leden verstuurd. Daarnaast richtte men de Journal Psychosis op en werden reeds 25 ISPS boeken uitgegeven bij Routledge. Sommigen hiervan werden vertaald in het Spaans, het Japans, Italiaans en het Russisch.

Destigmatisering, inclusie en hoop

Een belangrijk moment voor ISPS was de verandering van naam in 2011 in International Society for Psychological and Social approaches to Psychoses. The term schizophrenia viel weg en voor de S voegde men de term Social appoaches in. Reeds lang bestond immers de idee de term schizofrenie te laten vallen. De term omvat een heterogene groep mensen met verschillende symptomen, etiologie, verloop en resultaten. Het is een statische, traumatiserende en stigmatiserende term voor de personen die hem krijgen. Het ontneemt mensen vaak hoop en geeft aanleiding tot passiviteit, omdat deze mensen te horen krijgen dat ze een genetische hersenziekte hebben. Hoop, voortdurende sociale en collegiale ondersteuning, en het gevoel zelf de regie van het leven in handen te houden zijn noodzakelijk om herstel te bevorderen. Sociale benaderingen zijn hierin dan ook onontbeerlijk.

Wereldwijd

ISPS groeide intussen uit tot een wereldwijde organisatie waaraan zowel professionelen, mensen met psychose ervaring en hun familieleden participeren. In onderlinge trialoog beoogt men de psychotherapie en sociale benaderingen voor mensen met een psychose te stimuleren om alzo te komen tot een meer humane behandeling voor elke persoon die met psychose te maken krijgt.


Indien u lid wil worden van ISPS of wenst deel te nemen aan het bestuur van ISPS Lage Landen bent u van harte welkom. Deze organisatie kan maar blijven bestaan dank zij de vrijwillige inzet van vele mensen die opkomen voor een humane behandeling voor psychose. Neem bij interesse contact met de huidige voorzitter Margreet De Pater info@ispsnederlandvlaanderen.nl of ga naar volgende link.

Wens je een project, dat deze humane behandeling verpersoonlijkt, inhoudelijk onder de aandacht te brengen, kan je tot 15 januari nog een abstract indienen.  Op het congres van september 2022 in Perugia zal uw voorstel dan worden opgenomen.

 
 
 
 
 
 
 
 
  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *