Main content

In de jaarcampagne van PsychoseNet België laten we elke maand iemand aan het woord in een podcast serie Stemmen over psychose. Het zijn stemmen òver psychose, niet tijdens een psychose. Het herstelproces bij psychose verhelderen is de uitdaging.

Ondertussen zitten we aan podcast 8! Bijzonder hoe elke spreker vanuit een aparte invalshoek psychotische belevingen belicht. Hoe verschillend en tegelijkertijd gelijk de verhalen lopen. Hoe herstel en/of handvaten om het leven te tackelen met een psychosegevoeligheid in elke podcast verrassen.

Bottem-up-initiatief om te komen tot betere zorg

Naar schatting 45% van de mensen met psychotische ervaringen herstelt goed, en bij nog eens bijkomende 40% is het herstel redelijk goed (met blijvende restsymptomen). Vaak kent het herstelproces een grillig verloop, niet in het minst omdat naasten en professionals niet altijd goed weten hoe om te springen met psychose. Daarom is het belangrijk om te luisteren naar de stem van wie zelf psychotische ervaringen had en goed of redelijk goed is hersteld. We kunnen veel leren uit het traject dat zij hebben afgelegd. We streven dan ook naar een finale podcast aflevering met een overzicht van de bevindingen.

In gesprek met Rob Sips, auteur van verschillende artikels in wetenschappelijke tijdschriften.

In deel acht van de podcast-reeks ‘Stemmen over psychose’ luister je naar Rob Sips, filosoof en dokter in de biomedische wetenschappen. Vanuit een filosofisch denkkader probeert Rob zijn ervaringen met psychose toe te lichten. We horen Rob praten over perspectiefverlies, grenzeloosheid en de abrupte loskoppeling van een gedeelde en aanvaarde realiteit. Psychose zorgt voor verschuivingen, herinterpretaties en drastische veranderingen in inzichten die een hele zijn onderuit kunnen halen en zeer ondermijnend ervaren worden. Herstel is volgens Rob dan ook niet het gevolg van de juiste medicatie wel het opnieuw leren te bewegen in die gedeelde werkelijkheid. Met behulp van mensen die je op sleeptouw nemen in de èchte wereld kon Rob opnieuw verbinding vinden met de toekomst.

Veel luisterplezier met de 8ste podcast van de reeks ‘Stemmen over psychose’


Meer lezen over Psychose en herstel: ervaring, theorie en praktijk? Rob Sips aan het woord via dit filmpje

Ben je geïnteresseerd in de andere podcasts van de reeks? 

Dit wetenschappelijk project komt tot stand in samenwerking met UGent, Museum Dr. Guislain, PsychoseNet en Gents Universiteitsmuseum.

 

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *