Main content

In juli 2019 kwam de Belgische Hoge Gezondheidsraad met een advies over de DSM5 waarbij ze ervoor pleitte om omzichtig met psychiatrische diagnoses om te gaan.

Psychosenet zette daarbij ism de Universiteit Gent en Utrecht een vragenlijst op om te bevragen hoe mensen die zelf een diagnose gekregen hebben dit ervaren. 400 respondenten vulden de enquête in waarvan 200 Belgen en 200 Nederlanders.

De resultaten verwerkten we en kan je hier vinden. Heel wat mensen wilden graag nog wat extra toelichting geven. Die opmerkingen verzamelden we allemaal in dit document. De anonieme verhalen achter de cijfers, omdat die zoveel meer zeggen.

De pro’s en con’s over de DSM5 vanuit patiëntenperspectief.

 

Ga je er graag over in debat, ga dan zeker naar de studiedag op 5 maart in Brussel. 

  • Deel deze pagina: