Main content

PsychoseNet.be is een online platform dat (ervarings)kennis, informatie over psychose, herstel en aanverwante zaken deelt en beschikbaar stelt aan geïnteresseerden met als doel enerzijds hoop en steun te bieden, anderzijds een betrouwbare en deskundige bron van kennis te zijn. PsychoseNet is geen GGZ instelling, wij geven geen behandeling of therapie en zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van de gebruikers van de site.

Wij waarderen het als PsychoseNet wordt gebruikt als bron van kennis. We verwachten wel dat bij gebruik van onze content een juiste bronvermelding wordt weergegeven en dat zowel de inhoud als de essentie van de teksten intact blijven.

We doen ons best om links naar andere pagina’s up to date te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden op doorverwezen pagina’s.

De redactie van PsychoseNet heeft het recht om zonder uitleg of toelichting, content en reacties te wijzigen of te verwijderen, of op enig moment de site offline te halen.

Ongetwijfeld bevat www.psychosenet.be fouten en/of onvolledigheden. We ontvangen graag feedback als blijkt dat wijzigingen in tekst of content nodig zijn, liefst met bijbehorende link.

Cookies

De website van PsychoseNet.be plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data alleen geaggregeerd, ze kunnen niet worden herleid tot een locatie, pc of individu.

Gebruik

PsychoseNet biedt een e-mailspreekuur waar wij bezoekers een vorm van contact bieden, waarbij de essentie ligt op ‘er voor je zijn’, nabijheid bieden en informatie geven over allerlei thema’s door professionals uit het werkveld. Onze reacties in het e-mailspreekuur staan op geen enkele wijze in relatie tot behandeling en dragen om deze reden niet de verantwoording voor het welbevinden van de vraagsteller in het spreekuur, zowel voor, tijdens als na het stellen van de vraag. Onze reacties schrijven we met de beste intenties en waar nodig en mogelijk verwijzen wij door naar derden. Op de site is een knop ‘direct hulp nodig’ te vinden waar mensen met een acute hulpvraag ondersteund worden met opties die doorverwijzen naar hulporganisaties. Het e-mailspreekuur is nadrukkelijk niet de plek om acute hulpvragen te stellen. We streven ernaar binnen 5 werkdagen een antwoord te versturen.

Wie gebruik maakt van het eSpreekuur gaat akkoord met de volgende richtlijnen:

  • We verwachten van iedereen een respectvolle en integere manier van communicatie, zowel van de vraagsteller als degene die de vraag beantwoordt.
  • Je stelt je vraag aan maximaal één professional.
  • Je stelt een concrete vraag. Hoe duidelijker je aangeeft wat je precies wilt weten, hoe beter we je vraag kunnen beantwoorden. Wanneer een vraagstelling ontbreekt, word je inzending niet behandeld.
  • Je e-mailadres wordt niet met andere partijen gedeeld en alleen gebruikt om je het antwoord te sturen.
  • Bij het indienen van de vraag is er de optie om de vraag en het antwoord wel of niet online te plaatsen op de site. Mocht het achteraf wenselijk zijn om de vraag te verwijderen van de site, stuur dan een mail naar info@psychosenet.be.
  • De gegeven antwoorden zijn op basis van advies en dienen ook zo geïnterpreteerd te worden. Er kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige gevolgen na een antwoord. De gegeven reacties zijn bedoeld om met de beste intentie een positieve impact te hebben in algemene zin, vanuit een persoonlijke benadering, een luisterend oor en/of het aanbieden van (ervarings)kennis en deskundigheid.
  • Het e-mailspreekuur is niet bedoeld voor acute hulpvragen. Neem bij crisis contact op met je behandelaar/huisarts/huisartsenpost/crisisdienst.
  • Indien de redactie van PsychoseNet van mening is dat bovengenoemde richtlijnen niet voldoende worden nageleefd dan zal dat per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de betreffende persoon.

Vernieuwde versies van deze disclaimer zullen een week voordat de veranderingen ingaan, worden gedeeld op de site.

We hopen met deze disclaimer dat iedereen op een prettige en functionele manier ruimte heeft om gebruik te maken van alles wat PsychoseNet.be te bieden heeft.

  • Deel deze pagina: