Main content

De faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de UGent organiseert woensdag 20 maart 2024 opnieuw een herstelcollege. Ze doen dit in samenwerking met het EQUALITY ResearchCollective van de HOGENT.

Het herstelcollege wil herstel elk jaar zichtbaar en bespreekbaar maken. Men zet daarbij in op vorming en opleiding en legt connectie met internationaal erkende concepten. De redactie van PsychoseNet was erbij en blikt terug op een gevarieerde avond.

Creativiteit ontgrendeld in de HerstelAcademie

Ervaringswerk wordt resoluut op de voorgrond geplaatst. Bij de opening van de avond kijken we eerst naar indruk-wekkende herstelverhalen die in beeld worden gebracht door de mensen van HOGENT. We zien dat cliënten bijzonder creatief zijn bij het vertellen van hun stories.  Aangemoedigd in Herstelacademies, waarbij de nadruk ligt op cursusaanbod en 360° co-creatie, niet op therapie en psychologische begeleiding, vinden mensen met verslaving en psychische problemen een hoogst persoonlijke manier om hun verhaal te delen met de buitenwereld. De avond is nog maar net begonnen en we worden alvast geraakt door de veerkracht van ervaringsdeskundigen.

Mike Slade

Voor de editie herstelcollege 2024 wordt professor Mike Slade uitgenodigd als keynote speaker. Professor Slade is één van de pioniers op het vlak van onderzoek naar herstel bij mensen met psychische problemen. Hij is als professor ‘Mental Health Recovery and Social Inclusion’ verbonden aan de University of Nottingham in het Verenigd Koninkrijk. Op een boeiende manier en zeer toegankelijk vertelt hij. Om te beginnen waarschuwt hij iedereen om extra alert te zijn als een expert voor een groep mensen komt vertellen hoe het moet. Daarmee is de toon gezet en begrijpen we dat de kaders die hij aanbiedt, slechts waardevol zijn als ze binnen elke specifieke organisatie en cultuur eigen worden gemaakt.

Herstel is idiosyncratisch, verschillend voor iedereen!

Mike Slade onderstreept waarom herstelcolleges en andere co-creatieve innovatieve praktijken buiten formele behandeling van belang zijn. Recoverycolleges of herstelacademies werden ondertussen in vele landen opgericht. België doet het goed met 13 herstelacademies voor de regio Vlaanderen. 

Aan de basis van Mike Slade zijn presentatie ligt zijn CHIME-model. Herstel beoogt niet iemand te genezen maar iemand te ondersteunen om een zinvol leven te leiden volgens de principes van CHIME; Connectedness, Hope & Optimism about the future, Identity, Meaning in life and Empowerment. Surfen, in een koor zingen of bij de vriendschapbib een persoon uitlenen ipv van een boek, zijn voorbeelden die de principes van CHIME verduidelijken. “Recovery starts with a person, it is a human right. Recovery is social en everyone has the right to make their own mistakes,” gaat professor Slade verder. Hij waarschuwt ons voor het woord HOPE! Hoewel hoop onontbeerlijk is voor herstel, kan daar enkel naar verwezen worden als het ernstig psychisch lijden eerst wordt erkend. 

Het systeem

Het systeem, de organisatie, de infrastructuur wordt vaak als excuus gebruikt om niet herstelgericht tewerk te gaan. Vanuit frustratie en als antwoord hierop schreef Mike Slide ‘100 ways to support recovery‘. In ieder geval herstel is gebaseerd op Shared Decision Making waarbij ervaringsdeskundigheid in het centrum van de zorg zou moeten staan. Lotgenotencontact en burgerschap helpen mensen vooruit. Iemand die er is geweest! Someone who’s got the t-shirt! En zo raakt hij het begrip Peer Leadership aan. Idealiter wordt een zorginstelling gerund door allemaal mensen die zelf hebben doorgemaakt waarvoor cliënten bij hen terecht komen.

Panelgesprek

Na het herstelbad van Mike Slade, nemen 5 panelleden vooraan plaats en zijn we getuige van hun vastberadenheid om van gedachten te wisselen. Vanuit een authentiek engagement voelen we aan hoe doorleefde informatie binnenkomt. Ook al vermoeden we, veronderstellen we of weten we, woorden uitgesproken door iemand met lived expercience beklijven. En daar ligt een belangrijke sleutel tot herstel.

Tentoonstelling

Tot slot. Voor, na en tijdens de pauze worden we uitgenodigd op de tentoonstelling Kop-zorgen van Marc Reyns. De tentoonstelling etaleert verschillende werken die tot stand zijn gekomen zowel tijdens een psychose als na een psychose. Het nodigt uit tot reflectie en tot gesprek met elkaar. Ook daar gaat het om, in verbinding met elkaar voelen we nabijheid. Nabijheid  de eerste voorwaarde voor Connectedness!

Bedankt aan de organisatoren om herstel te blijven definiëren.


Meer info vind je via researchintorecover.com 

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *