Main content

Heeft u zelf ervaring met auditieve (stemmen horen) of visuele hallucinaties? Dan zijn wij op zoek naar u. Binnen de Universiteit Maastricht is een team bezig met het ontwikkelen van een vragenlijst om authentieke van geveinsde hallucinaties te onderscheiden.

Het blijkt namelijk dat hallucinaties frequent worden geveinsd in de forensische setting om bijvoorbeeld strafvermindering te krijgen. Helaas is er nog steeds geen goed meetinstrument beschikbaar om deze geveinsde hallucinaties op te sporen. Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld die dit tracht te onderzoeken. Om te kijken of deze vragenlijst meet wat hij behoort te meten willen we deze vragenlijst en andere soortgelijke vragenlijsten voorleggen aan individuen die ooit in hun leven hallucinaties hebben ervaren.

‘Onderzoek naar kenmerken van hallucinaties bij psychosegevoeligheid’ zoekt deelnemers!

Naar wie zijn wij op zoek?

  • Mannen en vrouwen die:
  • Ouder zijn dan 18 jaar
  • Hallucinaties hebben ervaren en/ of hiervoor nog onder behandeling zijn
  • Geen acute hallucinaties ervaren op het moment dat de vragenlijst wordt ingevuld
  • De Nederlandse taal begrijpen en beheersen

Tijdsinvestering in het onderzoek:

De totale duur van het onderzoek is éénmalig circa 45 minuten. Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar een online platform waar wij u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zullen wij u ook een aantal algemene vragen stellen, zoals leeftijd, opleiding, etc. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt. U krijgt daarbij nog aanvullende info via onze link.

Wat levert deelname op voor jou?

Mocht u besluiten deel te nemen aan dit onderzoek, dan draagt u bij aan het verkrijgen van inzicht in de kenmerken van authentieke hallucinaties. Daarnaast helpt u mee aan het ontwikkelen van een meetinstrument naar het opsporen van geveinsde hallucinaties. Deelname is geheel vrijwillig.


Neem contact op met:

Amber Grubben (onderzoeksstagiaire Master Mental Health FPN)
a.grubben@student.maastrichtuniversity.nl

Dr. Maarten J.V. Peters (verantwoordelijke onderzoeker)
m.peters@maastrichtuniversity.nl (tel: +31 43 3883395)

Link naar het onderzoek

  • Deel deze pagina: