Main content

Als patiënt heb je bepaalde rechten als het gaat om jouw medische zorg. Deze rechten worden doorgaans beschermd door de Wet Patiëntenrechten.

Deze wet beschrijft de rechten die je als patiënt hebt en zorgt ervoor dat jouw stem wordt gehoord en dat aan jouw behoeften wordt voldaan.

Onlangs heeft Franck Vandenbroucke, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gewerkt aan de modernisering van de Wet Patiëntenrechten. Deze actualisering biedt een kans om de betrokkenheid van de naasten van patiënten bij de zorg beter tot uiting te laten komen.

Similes, een familievereniging voor geestelijke gezondheidszorg, moedigt mensen aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om voor 18 april te reageren op het nieuwe wetsontwerp.

De rechten van patiënten en familieleden versterken

Hoewel de voorgestelde wijzigingen in de Wet Patiëntenrechten blijk geven van een intentie om de betrokkenheid van familieleden bij de zorg beter te weerspiegelen, stelt Similes drie aanpassingen voor om de rechten van patiënten en hun familieleden fundamenteel te versterken:

  1. Zorgverleners moeten rekening houden met de voorkeuren van de patiënt en diens naasten.
  2. Zorgverleners moeten patiënten informeren over de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
  3. De wet moet voorzien in een klachtenrecht voor partners en andere belangrijke naasten.

Livestream

Om deze voorstellen in detail toe te lichten en eventuele vragen van kijkers te beantwoorden, houdt Stefaan Baeten, advocaat en directeur van Similes, op woensdag 12 april om 19.30 uur een livestream.

Het is essentieel om jouw stem te laten horen met betrekking tot jouw rechten en de rechten van jouw dierbaren.

Conclusie

Als patiënt is het essentieel om jouw rechten te kennen en ervoor te zorgen dat jouw stem gehoord wordt. Met de mogelijkheid om tot 18 april te reageren op het nieuwe wetsontwerp en de komende livestream met Stefaan Baeten, is er een kans om de Wet Patiëntenrechten te beïnvloeden en een betekenisvolle impact te hebben op het leven van patiënten en hun naasten. Maak gebruik van deze kans om bij te dragen aan de best mogelijke wet patiëntenrechten voor patiënten en hun zorgomgeving.

  • Deel deze pagina: