Main content

De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen onderzoekt de mogelijkheden en voorwaarden om in België plaatsen te creëren, waar mensen die een psychotische crisis doormaken een veilige omkadering krijgen, met de nodige zorg en ondersteuning.

Een Soteriahuis als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis!

De werkgroep sleutelde aan een manifest, een dringend verzoek om Soteriahuizen te realiseren want ze:

  • hebben een laagdrempelige werking
  • creëren nabijheid voor de persoon in crisis
  • betrekken en ondersteunen de familie en naasten
  • kennen een sterk humaan karakter
  • leggen nadruk op groei en herstel
  • zijn destigmatiserend
  • behouden de sociale inclusie

We nodigen je uit het manifest mee te ondertekenen, individueel of als organisatie:

Onderteken hier het Manifest

 


Lees meer over:

Het soteriahuis/manifest

De werkgroep

  • Deel deze pagina: