Main content

Vraag

Mijn ex-man is alcoholverslaafd. Mijn dochter weet zich geen raad. Hij kan niet stappen, kan zijn stoelgang en urine niet ophouden. Ligt in de zetel en weigert naar het ziekenhuis te gaan.

Dat is zo al 2 maanden aan de gang. Zolang hij zelf nee kan zeggen kan de dokter niks doen. Hij ligt in de viezigheid met nog 3 katten bij hem en beweert alleen nog te wachten op zijn dood. Hij is 62 jaar.

Antwoord

Beste,

De situatie waarmee u en uw dochter geconfronteerd worden, is een heftige gebeurtenis.

Misschien kan uw dochter trachten om de huisarts van uw ex-man te betrekken in deze aangelegenheid. Samen met de huisarts kan uw dochter dan proberen om een zorgteam samen te stellen. Een zorgteam kan dan instaan voor de ondersteuning van uw ex-echtgenoot en door bijvoorbeeld de organisatie van thuiszorg.

Als het echter niet mogelijk zou zijn om de huisarts en/of zorgteam erbij te betrekken, bestaat misschien een mogelijkheid tot 'gedwongen opname'. Dit is wel een zeer zware gebeurtenis dat heel wat impact heeft op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is trouwens pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet dan een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, moet bevestigd worden. Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant is.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 1959.
Beantwoord door: Julie Hantson op 15 februari 2019
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: