Main content

Vraag

Beste

Ik slaap nu al 2 jaar heel slecht en geraak moeilijk in slaap door onder andere mentale problemen.
Ik heb deze zomervakantie 6 weken in opname gezeten in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ik kreeg daar ethumine en vond dat dit zeer goed werkte. Zou het een slim idee zijn als ik dit terug aanvraag bij de dokter.

Alvast bedankt

Antwoord

Beste,

inslaapproblemen kunnen inderdaad een belasting vormen voor je mentale gezondheid en het herstel van een periode van psychische problemen. Veelvuldig piekeren belet mensen vaak om binnen een redelijke termijn in slaap te vallen, nadat je in bed bent gaan liggen. Als artsen zijn we geneigd dat proces doorgaans wel nog een uur de tijd te geven, alvorens het als problematisch (en dus aan te pakken) te beschouwen.

De aanpak van inslaapproblemen is best multifactorieel: zeker moet er bekeken worden hoe een onderliggende fysieke of psychische aandoening oorzakelijk kan worden aangepakt. O.a. gesprekstherapie om het piekeren en de thema 's die daarin aan bod komen, is dan zeker zinvol.

Daarnaast is het natuurlijk ook nuttig om het probleem op symptoomniveau aan te pakken. Eerst en vooral is een goede slaaphygiëne belangrijk: regelmaat inbouwen, bepaalde voeding en drank in de avonduren vermijden, voldoende bewegen maar niet te intensief in de uren voor het slapengaan, etc. Voor een uitgebreider zicht op dergelijke slaaphygiëne-adviezen verwijs ik graag naar volgende link.

Pas in laatste instantie kan je - maar strikt tijdelijk! - beroep doen op de klassieke inslaapmiddelen, zoals Zolpidem, Zopiclone en Lormetazepam (of andere medicijnen uit die familie van benzodiazepines). We zijn eigenlijk geen groot voorstander hiervan tenzij het maar over enkele dagen gaat, omdat dit medicijnen zijn die snel een gewennings- en dus ook verslavend potentieel hebben.

Als alternatief wordt tegenwoordig vaak eerst gekeken naar producten op meer plantaardige basis, waarvoor wel wat wetenschappelijk evidentie bestaat dat ze toch echt helpend kunnen zijn (o.a. op basis van Valeriaan, Passiebloemextract, Lavendel).

Wanneer dat allemaal niet echt veel helpt, en het piekeren te vaak en te veel blijft opduiken, geven we inderdaad soms lagere doses van medicijnen uit de familie van de antipsychotica. Niet omdat er dan sprake zou zijn van een psychose, maar dergelijke medicijnen (zoals bijvoorbeeld quetiapine, amisulpiride of inderdaad etumine) blijken in de praktijk wel bij te dragen aan het vinden van een relatieve rust in het denken, waardoor het in(- en eigenlijk ook door)slaapproces minder hindernissen kent. Natuurlijk is elk van dergelijke medicijnen niet bij iedereen vrij van bijwerkingen, dus moet je dan toch goed afwegen met je behandelaar.

Om een lang verhaal kort te maken in antwoord op je vraag: je kan zeker met je voorschrijvende arts de optie van Etumine terug overwegen (of een ander laaggedoseerd antipsychoticum), maar liefst niet zonder tegelijk ook intensief genoeg te werken aan de onderliggende problemen en een goede slaaphygiëne en goed de bijwerkingen af te wegen.

Hopelijk kan je hiermee alvast verder en ervaar je binnenkort weer een welverdiende nachtrust.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 0-20
Beantwoord door: Wim Simons op 8 februari 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: