Main content

Vraag

Beste,

Als bestuurder ben je betrokken bij hersteltalent. Vind je dan niet dat er in de psychiatrie onvoldoende wordt ingezet op het leren omgaan met hun gevoelens? Iemand wordt overspoeld door gevoelens, gaat in opname, krijgt medicatie en herstelt. Medicatie wordt dan afgebouwd en de gevoelens van voor de opname komen terug, samen met verlieservaringen.

Kunnen we, door het hanteren van gevoelens, de cliënten sterker maken?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Beste

Ik ben het helemaal met je eens. Inderdaad 'vertechnocratiseren' we de psychisch hulp en dit vaak op een eenzijdige manier door medicatie. Terwijl waar het om gaat, psychische weerbaarheid is. Daar hoort bij dat je toegang hebt tot je gevoelens, ze leert herkennen en ze gebruikt om weerbaarder te worden (als een gids). Bij hersteltraject zijn ze daar mee bezig. In hun opleidingen hebben ze veel aandacht voor emotional CPR (emotionele eerste hulp) die met name gericht is op het herstellen van je binding met emoties (en er niet door overspoeld geraken).

Zelf ben ik in mijn klinisch werk en onderzoek ook heel sterk bezig geweest met hoe te leren van je emoties. We hebben daarvoor zelfs 2 apps ontwikkeld (de Hoofdzaken App en de PsyMate). Beide apps zijn geen therapie, maar hulpmiddelen (alleen of samen met ervaringsdeskundigen, vrienden of hulpverleners) voor het verkennen van je emoties. Ik denk dat hierin een belangrijke toekomst voor een nieuwe GGZ ligt.

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 49 jaar
Beantwoord door: Philippe Delespaul op 6 januari 2020
Expert Avatar

Philippe Delespaul is een klinisch psycholoog en hoogleraar innovaties in de geestelijke gezondheidszorg aan de universiteit Maastricht. Hij heeft ervaring met wijkgerichte zorg en de ontwikkeling van weerbaarheid bij mensen met een psychose en hun betrokkenen.

  • Deel deze pagina: