Main content

Vraag

Beste,

Mijn zoon van 25 jaar oud is zwaar verslaafd aan cannabis, alcohol en medicatie. Hij is zichzelf momenteel aan het vernietigen. Hij kampt met zelfmoordgedachten, wil euthanasie aanvragen, doet aan automutilatie,… Bovendien is hij ook zeer agressief en destructief.

Het is duidelijk dat hij dringend hulp nodig heeft. Soms geeft hij aan vrijwillige opname te zien zitten, andere keren haakt hij dan weer af. Onze draagkracht is momenteel beneden alle peil. Ook onze minderjarige zoon van 14 ziet er sterk van af.

Kan gedwongen opname in dergelijke situatie?

Alvast bedankt voor de info.

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is een zware gebeurtenis dat heel wat impact heeft op de betrokken persoon en op diens omgeving. Een gedwongen opname is pas mogelijk wanneer er is voldaan aan drie voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van een geestesziekte, (2) het vormen van een gevaar voor zichzelf of voor anderen en (3) er mag ook geen andere geschikte behandeling mogelijk zijn.

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, psychiater, huisarts, ...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Bij dit verzoek moet een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, mogelijk is. Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant is.

Kortweg gezegd, komt het er op neer dat de vrederechter zal oordelen of een gedwongen opname van uw zoon noodzakelijk is. Wanneer er is voldaan aan alle voorwaarden van de wet, zal de vrederechter de gedwongen opname normaal gezien bevestigen.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 51
Beantwoord door: Julie Hantson op 14 oktober 2019
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: