Main content

Vraag

Het overkwam mij bij mijn laatste opname. Ik werd van een open afdeling naar een gesloten afdeling gebracht. Toen ik hier na een week weg wou, wilden ze mij niet laten gaan. Kan dit zo maar?

Uiteindelijk ben ik er weg geraakt maar dat heeft meer dan een dag geduurd; en toen mocht ik enkel terug naar de open afdeling. Ik mocht niet naar huis wat ik eigenlijk wilde. Dit kan toch zomaar niet?

Antwoord

Beste,

In principe heeft u een vrije keuze van gezondheidszorginstelling. Dit betekent dat u de vrije keuze heeft om een instelling of een dienst te kiezen waar u behandeld wenst te worden. Let wel op, deze vrijheid is niet absoluut en is beperkt door de de interne organisatie van het ziekenhuis, de psychiatrische instelling of de dienst. Het gebeurt wel eens dat een patiënt (gedurende een korte tijd) wordt opgenomen op een gesloten afdeling, omdat er op de open afdeling geen vrije bedden meer zijn.

Vervolgens merk ik nog op dat u als patiënt het recht heeft om uw toestemming voor een bepaalde tussenkomst te weigeren of in te trekken. Als u dan tegen het advies van een arts in, de instelling zou willen verlaten, dan zal u veelal een verklaring moeten ondertekenen waarbij u de arts en de instelling van elke verantwoordelijkheid ontslaat. Let wel, de weigering van een behandeling geldt niet in het geval van een gedwongen opname. Op grond van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieken kan de vrederechter een patiënt onder dwang, dus zonder zijn toestemming, laten opnemen in een psychiatrische dienst ter observatie.

Beantwoord door: Julie Hantson op 17 januari 2018
  • Deel deze pagina: