Main content

Professor Vanheule schrijft over het boek ‘Psychose bij jongeren’ van Mariska Christianen, Freek DHooghe en Jef Lisaerde. Stijn Vanheule is psychoanalyticus en professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent.

Eind november 2021 verscheen bij LannooCampus het boek ‘Psychose bij jongeren – helpen bij de zoektocht naar identiteit’ van Mariska Christiaenen, Freek Dhooge en Jef Lisaerde. De auteurs zijn allen werkzaam bij VRINT, het mobiel vroeginterventieteam voor jongeren met psychosegevoeligheid van het Universitair Psychiatrische Centrum van KULeuven. Het boek beschrijft heel helder hoe ze binnen hun werking aan de slag gaan met hulpvragen en vanuit welke visie ze vorm geven aan hun handelen.

Geen theoretisch naslagwerk, wel praktijkideeën

Wie op zoek is naar een theoretisch naslagwerk, kan dit boek beter overslaan. Maar wie inspiratie zoekt om praktisch aan de slag te gaan met deze doelgroep, komt zeker aan zijn trekken. Doorheen het boek komen vele praktijkideeën en sprekende casussen aan bod die toelichten hoe concreet gewerkt kan worden.

Er is iets aan de hand dat nog niet onder ogen kan worden gezien

Ik weerhou uit hun aanpak vooral dat ze heel sterk inzetten op de kwaliteit van hun contacten met jongeren en gezinnen. Psychotische ervaringen getuigen van een persoonlijke en relationele crisis, die heel goed verzorgd moet worden: “Wat we willen overbrengen naar zowel de jongere, de familie, de omgeving als andere hulpverleners, is dat de vreemdheid van de psychotische beleving voldoende au sérieux genomen moet worden, dat ze begrepen moet worden vanuit een bredere context. Deze beweging zou je kunnen omschrijven als uit het gevecht stappen om zowel het eigene als het vreemde vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Deze ervaring van het vreemde, het psychotische, is niet de vijand, er is iets anders aan de hand dat nog niet onder ogen gezien kan worden.” (p. 53) Dat ‘andere’ waar hun aandacht naar uitgaat, zijn de identiteitsvragen en onzekerheden waar veel van deze jongeren (net zoals hun ouders en andere gezinsleden trouwens) mee kampen, en de pijnlijke trauma’s en transities die ze vooralsnog geen plek konden geven in hun leven. Door rustig om te gaan met psychotische ervaringen wordt tijd en ruimte gecreëerd om achterliggende moeilijkheden te bespreken.

In gesprek met alle betrokken partijen

Het boek toont hoe de medewerkers van VRINT praktisch aan de slag gaan met dit soort crisissen. Zo wordt het voor de lezer duidelijk dat een meervoudige aanpak heel goed werkt: individuele gesprekken met jongeren worden best gecombineerd met gezinsgesprekken en met een werking die het ruimere netwerk betrekt. Door hun meerstemmige verhaal aandachtig te beluisteren, bewerkstellig je herstel.


Koop via deze link ‘Psychose bij jongeren’ 

Ontdek hier de jongerenpagina van PsychoseNet

Jongeren kunnen online (anoniem) vragen stellen in het e-spreekuur aan onze 2 jongeren e-experten Alien Hoorelbeke en Freya Spillemaeckers

Lees ook Waarom een psychose zo gek nog niet is van Stijn Vanheule

 
 
 
 
 
 
  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *