Main content

Vraag

Welke gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (GVO) kan je geven bij mensen die een psychose doormaken? Waar vind ik meer informatie? Met wat moet ik rekening houden?

Antwoord

In de psychiatrische ziekenhuizen wordt psycho-educatie gegeven. Men legt onder andere uit dat psychose het resultaat is van een onevenwicht van dopamine en serotonine.
Medicatie (anti-psychotica) werkt in op dit onevenwicht en kan dus helpen.
Stress is ook een belangrijke factor van het ontstaan van psychose. Men kan dus copingstrategieën meegeven om om te gaan met stress.

De laatste jaren wordt ook weer meer gekeken naar trauma. Trauma kan een oorzaak van psychose zijn.

Ik heb nog weet van twee psychologische therapieën die kunnen helpen bij psychose.

  • Cognitieve gedragstherapie: "Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die psychische en emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van je manier van denken en interpreteren. Een CGT behandeling is meestal kortdurend en klacht- of probleemgericht. Bijvoorbeeld om met stemmen of intrusies om te leren gaan, of depressieve gevoelens." (bron: https://www.psychosenet.nl/behandeling/therapievormen/cognitieve-gedragstherapie/)
  • ACT (acceptance and commitment therapy): "Bij het Acceptance-onderdeel van ACT, leer je ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie), gezonde afstand te nemen van vervelende gedachten (defusie), stilstaan bij wie je bent (identiteit), en meer te leven in het hier en nu (mindfulness).
    Bij het Commitment-onderdeel leer je stilstaan bij de dingen die jij echt belangrijk vindt in het leven (waarden), en ga je hier weer actief in investeren (handelen). Hierdoor ontwikkel je persoonlijke veerkracht, welk je in staat stelt om te gaan met de uitdagingen van het leven." (bron: https://www.psychosenet.nl/behandeling/therapievormen/act/)

Verdere info vind je o.a. op volgende sites:

Groet,
Kristof

Beantwoord door: Kristof Stubbers (ervaringsdeskundige) op 15 september 2020
  • Deel deze pagina: