Main content

Vraag

Beste,

Hoe ga ik om met stemmen die me vragen me te verwonden? Ik ben bang dat ik mezelf zal pijn doen.

Groeten.

Antwoord

Beste,

Uit je vraag meen ik te begrijpen dat je op sommige momenten wordt geplaagd door (enkel) voor jou heel duidelijk hoorbare stemmen, die je negatief bejegenen – in dit geval door je te bevelen jezelf te verwonden. Daarmee maak ik onderscheid met eventuele innerlijke denkpatronen of oplopende spanningen die eigen zijn aan jezelf als persoon en waarbij je de onbeheersbare drang voelt om jezelf te pijnigen, waar ik het hier dus niet verder over zal hebben.

Maar ik kan me zeker voorstellen dat de auditieve hallucinaties waarnaar je verwijst, je heel sterk voor een stressvol dilemma stellen, zoals ook blijkt uit je vraag. Want je ervaart een 'opdracht' en wil hier eigenlijk liever niet op ingaan, maar weet niet hoe dat te kunnen/mogen/.... doen.

Er zijn een 4-tal dingen dingen waar ik spontaan aan denk, die je misschien kunnen helpen in deze strijd.

Eerst een vooral verbinding met anderen, die je vertrouwt, en met wie je samen een oplossingsstrategie kunt zoeken (dat kunnen maar hoeven geen hulpverleners zijn), of met wie je ook gewoon afleiding zoekt, zonder dat ze zelfs altijd hoeven te weten wat er speelt voor jou.

Daarnaast kan het uitwerken en steeds verder verfijnen van een voor jou werkend crisisplan ook helpen. In zo'n crisisplan kan je niet alleen gepaste reacties invoegen in functie van je spanningsniveau of bepaalde situaties, maar je kan ook preventieve acties ter beveiliging daarin opnemen (zoals bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je weinig zelfverwondende 'instrumenten' binnen handbereik hebt op zo'n moment).

We weten natuurlijk dat ook antipsychotica o.m. gericht zijn op het verminderen van auditieve hallucinaties en/of de impact ervan op jou. Ik wil zeker aanmoedigen om met je psychiater te bekijken of dit voor je aan de orde is of dat eventuele dosisaanpassing nodig is, als je ze al inneemt.

Tot slot kunnen gesprekken met een psycholoog, over de betekenis en innerlijke gedachtenworsteling met de stem, ertoe bijdragen dat je er vaker in lukt om effectief weerstand te bieden aan zo'n stemmen.

Kortom, best voer je deze strijd niet alleen, maar in verbinding met anderen uit je nabije context en de hulpverlening. Want ook bij het opstellen van zo'n crisisplan kan coaching en steun van anderen erg helpend zijn.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Wim Simons op 14 november 2022
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: