Main content

Vraag

Ik vermoed dat mijn bovenbuur ernstige psychische problemen heeft. Uit gesprekken met hem blijkt dat hij lijdt aan een achtervolgingswaan (hij denkt dat hij gezocht wordt door het leger, dat hij ‘chips’ ingeplant gekregen heeft, etc.).

Hij heeft zowel ’s nachts als overdag last van hallucinaties (hij hoort stemmen, voelt zich belaagd, schreeuwt ‘Ik ga je vermoorden!’). De situatie is de laatste weken geëscaleerd. Woede-uitingen jegens mij.

Verleden donderdag wachtte hij mij op en kwam de trap af met een keukenmes. Ik ben het gebouw ontvlucht en naar de politie gegaan. Deze heeft echter geen toegang tot zijn appartement kunnen verkrijgen.

Welke zijn de te ondernemen stappen om deze persoon gedwongen te laten onderzoeken door een psychiater? Is het nodig om concrete bewijzen aan te leveren? Ik lees dat voor een gedwongen opname een medisch verslag noodzakelijk is, dit kan ik uiteraard niet voorleggen aangezien ik de man niet persoonlijk ken.

Dank voor uw antwoord.

Antwoord

Beste,

Een gedwongen opname is mogelijk wanneer de belanghebbenden (bijvoorbeeld familieleden, vrienden, huisarts...) een schriftelijk verzoek indienen bij het bevoegde vredegerecht. Dit is een gewone procedure tot gedwongen opname. Bij dit verzoek moet inderdaad een omstandig geneeskundig verslag worden gevoegd dat is opgesteld door een arts. De vrederechter zal nadien beslissen of een gedwongen opname, al dan niet, moet bevestigd worden. Het omstandig geneeskundig verslag mag niet ouder zijn dan 15 dagen. Bovendien moet in het verslag de gezondheidstoestand van de persoon en de symptomen van de ziekte worden beschreven. Het verslag mag trouwens niet worden opgesteld door een arts die een bloed- of aanverwant is.

Een tweede weg tot een gedwongen opname is via een spoedprocedure. Bij een spoedprocedure komt het er eigenlijk op neer dat de betrokkene wordt opgepakt door de politie (administratieve aanhouding ter bescherming van de openbare orde). Na contact met de procureur wordt de betrokkene overgebracht naar een arts, een psychiater of een psychiatrische spoeddienst van een ziekenhuis voor onderzoek. Op basis van dit advies dat de arts overmaakt aan de procureur wordt dan beslist of er al dan niet een procedure wordt opgestart.

Ik hoop dat u met deze informatie iets meer geholpen bent.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Julie Hantson op 5 juli 2021
Expert Avatar

Julie Hantson is een advocaat gespecialiseerd in het medisch recht en het gezondheidsrecht. Zij legt zich onder andere toe op de rechten van de patiënten en de gedwongen opname. Als onderzoeker is zij ook verbonden aan de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit van Antwerpen.

  • Deel deze pagina: