Main content

Vraag

Geachte dokter,

Ik ben vrijwillig opgenomen geweest om zo een angstpsychose en het horen van stemmen te overwinnen. Ondertussen ben ik terug thuis, maar ik ga nog drie dagen per week overdag naar het centrum. Daar krijg ik nog ondersteuning van de psychiater en psycholoog.

Sinds vier weken neem ik Invega, maar sinds ongeveer een week is het horen van stemmen weer erger geworden. Vooral wanneer ik telefoneer hoor ik toch weer de stemmen in de telefoon waar ik angstig voor ben. Is het mogelijk dat ondanks medicatie, het horen van de stemmen, weer kan toenemen?

Met vriendelijke groeten

Antwoord

Beste,

Je vraag is begrijpelijk: je stelt je hoop en vertrouwen in een medicijn, en het lijkt misschien niet helemaal te doen wat je ervan verwacht. Zo’n antipsychoticum helpt wel degelijk vaak om minder stemmen te horen en er ook minder hinder van te ondervinden, maar kan niet verhinderen dat er door een combinatie van factoren dus toch nog af en toe stemmen aanwezig zijn.

Het horen van stemmen kan bij eenzelfde persoon immers best wisselen in ernst en frequentie doorheen de tijd. We weten dat er verschillende factoren zijn die ertoe bijdragen dat je meer stemmen kan horen (bijvoorbeeld: stress vanuit angst of door het aangaan van nieuwe uitdagingen of het (her)opnemen van sociale contacten, maar ook drugs of een gebrek aan goede nachtrust).

Het lijkt me belangrijk dat je dit goed bespreekt met je behandelaars, zodat zij samen met jou de medicatie goed kunnen evalueren, maar ook dat je in dialoog met hen kan nagaan welke andere factoren misschien hierin een rol spelen. Daarnaast kunnen ze je ook handvatten proberen aan te reiken om je meer te wapenen tegen de negatieve gevoelens die de stemmen bij je kunnen oproepen.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 66
Beantwoord door: Wim Simons op 15 februari 2019
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: