Main content

Vraag

Beste,

Mijn partner heeft psychische problemen en zelfmoordplannen, wat kan ik doen?

Alvast bedankt.

Antwoord

Beste,

Ik begrijp uit je korte vraag, dat je ex-partner in ernstige psychische moeilijkheden lijkt te verkeren, en dat jij bovendien zeker niet meer zijn vertrouwen geniet, wel integendeel. Ik kan me voorstellen dat je daarbij wel wat dubbele gevoelens kan hebben: bezorgdheid voor hem, maar ook onmacht, onrechtvaardigheid en misschien zelfs wat bedreiging t.a.v. jezelf. Die gemengde gevoelens en interactie kunnen het ook voor jou extra bemoeilijken om objectief in te schatten hoe ernstig de risico’s op dit moment zijn.

Om hem te helpen, kan je daarom best proberen om personen, die hij mogelijk wel nog vertrouwt, te mobiliseren. Zodat zij vanuit de verbinding die ze nog met hem hebben, kunnen proberen te luisteren en hulp helpen zoeken die nodig lijkt en/of die hij aanvaardbaar vindt. Dat is zeker niet altijd makkelijk, want het gebeurt dat hij ook sommige van die personen (inclusief zijn behandelende artsen) op dit moment misschien ook al niet meer echt tot zijn vertrouwenspersonen rekent. Maar het is wel de enige ingangspoort die er is. Tenzij het echt heel duidelijk en onbetwistbaar echt heel gevaarlijk zou worden voor hemzelf of anderen: dan is er sprake van een ernstige crisis, waar vooral huisarts, ordediensten en spoedgevallendiensten kunnen proberen objectiveren en dan zo nodig tussenkomen, om hem zo toch tot naar de nodige gespecialiseerde hulp te proberen toe te leiden.

Voor jezelf is het belangrijk dat je ook voldoende steun durft zoeken bij je eigen omgeving, waarbij het belangrijk kan zijn dat je van die mensen ook begrip krijgt voor je bezorgdheid. Noch jij noch je ex-partner zijn immers gebaat bij een verdere polarisatie die de wankele binding die er nog is, alleen verder onder druk zou zetten.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 42
Beantwoord door: Wim Simons op 15 september 2020
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: