Main content

Vraag

Een jaar geleden heb ik een psychose gehad.

Is het normaal dat ik me nu aan de depressieve kant voel? Zo heb ik weinig zin om initiatief te nemen en zou ik me het liefst afzonderen. Ik ga maandelijks naar mijn psycholoog en psychiater en neem mijn medicatie. Naar mijn gevoel helpt dit echter niet veel (meer).

Antwoord

Beste,

Het is inderdaad een vaker voorkomend fenomeen dat mensen in de nasleep van een psychose weinig positieve beleving, spontane motivatie of zin tot initiatief ervaren. Dit worden soms ook wel de ‘negatieve’ symptomen van een psychose genoemd. We zien ook dat de stemming daarbij vaak negatiever kleurt.

Je kan proberen daar iets aan te doen in overleg met je behandelaars. Zo kan er gekeken worden naar (de dosis van) je medicatie en naar andere factoren. We weten bijvoorbeeld dat cannabisgebruik op langere termijn ook negatief inwerkt op de motivatie van mensen.

Verder is het zeker zinvol om te proberen je leven stilaan terug te organiseren in nabijheid van vertrouwde personen. Ik denk dan aan voldoende regelmaat en structuur of het hernemen van activiteiten waar je vroeger al enige voldoening uit kon halen.

Kortom, we kunnen je zeker aanmoedigen om in overleg met je behandelaars en nabije omgeving heel geleidelijk, op jouw tempo, toch terug contacten opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld in een ontmoetingscentrum, via een mobiel team of via nog andere wegen. Het is daarbij heel nuttig om echt tijd te maken om samen helder te krijgen wat voor jou echt terug belangrijk zou kunnen zijn in het leven. Dit alles rekening houdend met je kwetsbaarheid, maar zeker ook met je talenten.

Wim Simons

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 49
Beantwoord door: Wim Simons op 15 februari 2019
Expert Avatar

Wim is behandelend en beleidspsychiater in de VZW St. Annendael in Diest. Samen met de multidisciplinaire teams binnen en buiten het ziekenhuis probeert hij voortdurend in een verbindende en evenwaardige open dialoog te gaan met mensen met ernstige psychiatrische problemen én hun betrokkenen. Om samen te werken aan hun herstel.

  • Deel deze pagina: