Main content

Verschillende therapeuten

  • Een therapeut is iemand die therapiesessies geeft. Er zijn heel veel therapeuten omdat iedereen zichzelf een therapeut kan noemen, dit is namelijk geen beschermde titel.
  • Een psychotherapeut is een hulpverlener met een achtergrond in een bepaalde therapiestroming.
  • Een integratief therapeut integreert verschillende stromingen binnen de therapie. Dit is heel handig wanneer je op voorhand niet weet welke soort therapie geschikt is.
  • Een psychologisch consulent staat in voor psychologische begeleiding (ze mogen geen therapie geven, maar wel aan counseling doen).
  • Een psycholoog is iemand met expertise op het gebied van psychologie. Je kan zelf nakijken of je psycholoog erkend is op de website van de psychologencommissie.
  • Een klinisch psycholoog heeft een universitaire studie ‘klinische psychologie’ afgerond en zichzelf geregistreerd bij de Psychologencommissie. Meestal zijn ze ook lid van een erkende beroepsvereniging zoals de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
  • Een psychiater is gespecialiseerd in de psychiatrie en kan medicatie voorschrijven.

Huisarts

Vaak werken huisartsen samen met verschillende therapeuten naar wie ze doorverwijzen.

Belgische Federatie voor Psychologen

Via de zoekfunctie op de website van de Belgische Federatie voor Psychologen kan je alle psychologen terugvinden die officieel erkend zijn. Hun specialisatie staat telkens bij de zoekresultaten vermeld.

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Ook op de site van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen vind je een zoekfunctie terug.

Beroepsverenigingen

Er zijn ook verschillende beroepsverenigingen van de psychotherapeutische strekkingen.

Mutualiteiten

Mutualiteiten bieden lijsten aan van psychologen en therapeuten waar zij naar doorverwijzen.

Terugbetaling

Psychotherapie bij huisartsen of psychiaters wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Bij andere zelfstandig therapeuten is dit niet het geval. Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming. 

Het Vlaams Patiënten Platform maakte een overzicht van welke mutualiteit wat terugbetaald en onder welke voorwaarden. Je kan dit overzicht hier terugvinden.

Klik hier voor de terugbetalingsvoorwaarden en bedragen per ziekenfonds.

  • Deel deze pagina: