Main content

Iedereen is verplicht aangesloten bij de ziekteverzekering. Jouw ziekenfonds betaalt een groot deel van je medische kosten terug. Je kan beroep doen op een uitkering  wanneer je omwille van ziekte niet kan werken.

Christelijke Mutualiteit (CM)

Personen die langdurig psychologisch ziek zijn, komen mogelijks in aanmerking voor een uitkering. Ze kunnen een uitkering aanvragen op basis van de situatie waarin de persoon zich bevindt. 

De Christelijke Mutualiteit komt in bepaalde situaties tussen in de kosten van psychologische consultaties. Of er een tussenkomst is, is afhankelijk van verschillende voorwaarden, o.a.: 

 • De persoon die de psychologische begeleiding doet: hij/zij moet een overeenkomst hebben met CM voor een tussenkomst en start de begeleiding na een doorverwijzing van een arts, CGG, CLB, dienst Maatschappelijk Werk, sociale dienst studentenvoorzieningen of CAW. Begeleiding door CGG, CLB, revalidatiecentra, Kind&Gezin, VAPH, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk en bijzondere jeugdbijstand komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • De reden van de begeleiding: het gaat over de begeleiding of behandeling van psychische stoornissen en/of psychiatrische aandoeningen.

 • Consultaties: terugbetaling is enkel van toepassing op maximum 24 consultaties per jaar.

  • Kinderen en jongeren: 50% van het honorarium met een maximum van 30 euro per consultatie (indien er sprake is van een Verhoogde Tegemoetkoming worden deze bedragen verhoogd tot 75% van het honorarium met een maximum van 45 euro per consultatie).

  • Volwassenen: 50% van het honorarium met een maximum van 10 euro per consultatie (indien er sprake is van een Verhoogde Tegemoetkoming worden deze bedragen verhoogd tot 75% van het honorarium met een maximum van 15 euro per consultatie).

De volledige informatie over deze werking kan u consulteren via de website.

Het aanvraagformulier voor een dergelijke tegemoetkoming voor leden van de CM is ook terug te vinden via de website.

Liberale Mutualiteiten (LM)

 • Arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven bij de mutualiteit, geschiktheid wordt dan gecontroleerd (is afhankelijk van termijn).

 • RSZ afdragen voor er recht is op uitkering (18+).

 • Mutualiteit voorziet terugbetaling voor consultaties bij erkende hulpverleners.
 • Deel deze pagina: