Main content

Terugbetalingsvoorwaarden en bedragen verschillen per ziekenfonds.

1.     Christelijke Mutualiteit (CM)

2.     Liberale Mutualiteit (LM)

3.     Vlaamse en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

4.     Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZV)

5.     Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

6.     Bond Moyson West-Vlaanderen

7.     Bond Moyson Oost-Vlaanderen

8.     Sociale Mutualiteit van Brabant (FSMB)

9.     De VoorZorg Antwerpen

10.   De VoorZorg Limburg

11.    Partena Ziekenfonds

12.   Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail (RailCare)

13.   Hulpkas voor Ziekte- en             Invaliditeitsuitkering (het HZIV voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie)

Christelijke Mutualiteit (CM)

Voor jongeren:

 • Per afspraak wordt maximum 50% van het sessiegeld terugbetaald (met een maximum van 30 euro per sessie).
 • Mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 75% van de sessie terugbetaald (met een maximum van 45 euro). 
 • Er worden maximum 12 sessies per persoon terugbetaald (met een maximum van 360 euro per jongere of 540 euro bij verhoogde tegemoetkoming).

Voor volwassenen:

 • Per afspraak wordt maximum 50% terugbetaald (met een maximum van 10 euro per sessie).
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen 75% van de sessie terugbetaald (met een maximum van 15 euro). 
 • Er worden maximum 12 sessie per persoon terugbetaald (met een maximum van 120 euro per volwassene of 180 euro bij verhoogde tegemoetkoming). 

Voorwaarden:

 • Je moet lid zijn van de Christelijke Mutualiteit.
 • De therapeut moet een overeenkomst met de Christelijke Mutualiteit hebben (dit kan je steeds navragen tijdens je sessie). 
 • Je moet in het bezit zijn van een doorverwijzingsbewijs of je kan een doorverwijzingsbewijs bekomen. 
 • Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.

Hoe word ik terugbetaald?

 1. Laat het aanvraagformulier door je psychotherapeut invullen.
 2. Voeg je doorverwijzingsbewijs toe.
 3. Breng beide samen binnen bij je lokale kantoor. 

Liberale Mutualiteit (LM)

Voor jongeren: een terugbetaling van 20 euro per sessie 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus wordt terugbetaald (met een maximum van 120 euro per kalenderjaar). 

Voor volwassenen: een terugbetaling van 10 euro per sessie 60% terugbetaling van een mindfulness cursus (met een maximum van 60 euro per kalenderjaar).

Voorwaarden:

 • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie.
 • De psychotherapeut is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van de Liberale Mutualiteit.
 • De begeleiding gebeurt na een doorverwijzing door een arts.

Hoe word ik terugbetaald?

Vlaamse en Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

Voor jongeren tot en met 18 jaar: 10 euro per sessie (met een maximum van 100 euro per jaar).

Voor volwassenen: 10 euro per sessie (met een maximum van 50 euro per jaar).

Voorwaarden:

Hoe word ik terugbetaald?

Bezorg de VNZ een formulier ‘psychologische begeleiding of een eigen attest van de psycholoog of orthopedagoog. Dit kan via de post, een kantoor of een VNZ postbus.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZV)

Dit is voor iedereen: er is een algemene terugbetaling van 5 sessies per jaar (met een maximum van 10 euro).

Voorwaarden:

Hoe word ik terugbetaald?

Bezorg NZV het ingevulde document psychotherapie.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Voor jongeren tot en met 18 jaar:

 • Een terugbetaling van 10 euro per sessie (met een maximum van 10 sessies per kalenderjaar).
 • Tegemoetkoming in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën. 

Voorwaarden:

 • Je moet in orde zijn met bijdragende aanvullende diensten.
 • Je moet 18 jaar of jonger zijn. 
 • De behandeling gebeurt door psycholoog of arts.

Voor volwassenen:

 • Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft een eigen OZ luisterlijn.
 • Ze zijn bereikbaar via 0800 84 84 5 of via chat met de app iConnectYou.
 • Van 8 uur tot 21 uur en geen wachttijden.
 • Je hebt recht op 5 gratis gesprekken. 
 • Na een eerste gesprek word je doorverwezen naar een hulpverlener die het beste aansluit bij jou. Je spreekt steeds met dezelfde hulpverlener, tenzij je zelf andere verkiest. Deze hulpverleners kunnen je, indien nodig, doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut. 
 • Er zijn geen standaard terugbetalingen voorzien, tenzij je aangesloten bent bij het Medicalia plan van OZ.
 • Je hebt recht op 75% van het betaalde bedrag, max €600 per jaar. 

Hoe word ik terugbetaald? 

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘tegemoetkoming psychotherapie’ invullen.

Bond Moyson West-Vlaanderen

Voor jongeren tot en met 18 jaar: per sessie wordt 50% terugbetaald (met een maximum van 250 euro). Dit is eenmalig, niet per kalenderjaar!

Voor volwassenen vanaf 19 jaar: een terugbetaling van 10 euro per sessie (met een maximum van 50 euro per kalenderjaar). 

Voorwaarden:

 • Je moet aangesloten zijn bij Bond Moyson en lidgeld betalen.
 • Je moet een voorschrift van een arts hebben.

 Hoe word ik terugbetaald?

 • Jongeren: een ingevuld formulier ‘paramedische zorg en een voorschrift van de arts indienen bij het ziekenfonds. 
 • Volwassenen: een ingevuld formulier ‘psychotherapie en een voorschrift van de arts indienen bij het ziekenfonds.

Ben je aangesloten bij Bond Moyson West-Vlaanderen? Dan heb je kans om gebruik te maken van een psychotherapeut die samenwerkt met het ziekenfonds. Dan betaal je 35 euro voor de eerste sessie en nooit meer dan 50 euro voor alle andere sessies.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Voor jongeren:

 • Per sessie wordt 50% terugbetaald (met een maximum van 20 euro). 
 • Er worden maximum 12 sessies per jaar terugbetaald.
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen een maximum van 25 euro per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen:

 • Per sessie wordt 50% terugbetaald (met een maximum van 10 euro per sessie). 
 • Er worden maximum 12 sessies per jaar terugbetaald.
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen een maximum van 15 euro per sessie terugbetaald.

Voorwaarden:

 • Je moet aangesloten zijn bij Bond Moyson en lidgeld betalen. 
 • De psychotherapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging erkend door het ziekenfonds.
 • Een bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag. 

Hoe word ik terugbetaald? 

 1. Aanvullende voordelen psychotherapie laten invullen door de psychotherapeut.
 2. Bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus.

Sociale Mutualiteit van Brabant (FSMB)

Dit is voor iedereen: een terugbetaling van 20 euro per sessie (met een maximum van 8 sessies). 

Voorwaarden:

 • Je moet aangesloten zijn bij het ziekenfonds en lidgeld betalen.
 • De psycholoog wordt erkend door de psychologencommissie.

Hoe word ik terugbetaald?

Je moet een ingevuld modelattest aan je ziekenfonds bezorgen. 

De VoorZorg Antwerpen

Voor jongeren tot 18 jaar:

 • Een terugbetaling van 15 euro per individuele sessie van minimum 45 minuten (met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar).
 • Een terugbetaling van 5 euro per sessie voor groepssessies, maximum 12 sessies per kalenderjaar (met een maximum van 90 euro per kalenderjaar). 
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen een maximum van 30 euro per individuele sessie en 10 euro per groepssessie terugbetaald (met een maximum van 180 euro per kalenderjaar).

Voor volwassenen: een terugbetaling van 10 euro per sessie (met een maximum van 12 sessies per kalenderjaar).

Voorwaarden:

 • Je moet lid zijn van het ziekenfonds en lidgeld betalen.
 • De begeleiding moet door een erkend psycholoog (erkend door de psychologencommissie) of door een psychotherapeut (erkend door de De VoorZorg) gebeuren.
 • Je geniet niet van tegemoetkomingen voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor mensen met een beperking.

Hoe word ik terugbetaald?

Bezorg een ingevuld terugbetalingsformulier aan je ziekenfonds.

Ben je aangesloten bij De VoorZorg? Dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog die samenwerkt met het ziekenfonds. Dan betaal je 28 euro per sessie, dit voor maximum 12 sessies per jaar.

 De VoorZorg Limburg

Enkel terugbetaling voor kinderen en jongeren:

 • Tot 50% van het bedrag per sessie wordt terugbetaald (met een maximum van 30 euro en 7 sessies).
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie tot 75% terugbetaald (met een maximum van 45 euro en 7 sessies).

Voorwaarden:

 • Je moet 18 jaar of jonger zijn. 
 • Je moet lid zijn van het ziekenfonds. 
 • De psycholoog moet erkend worden door De Voorzorg. 

Hoe word ik terugbetaald? 

Haal een terugbetalingsattest op bij je mutualiteit en breng dit ingevuld terug.

Partena Ziekenfonds

Voor jongeren tot en met 25 jaar met recht op kinderbijslag: een terugbetaling van 20 euro per sessie (met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar).

Voorwaarden:

 • Je moet in orde zijn met bijdragende aanvullende diensten.
 • Je moet 25 jaar of jonger zijn en recht hebben op kinderbijslag.
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of buurlanden.

Voor personen met een chronische aandoening (geen leeftijdsbeperking):

 • Een terugbetaling van 20 euro per sessie (met een maximum van 12 sessies per kalenderjaar).
 • De lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen kan je hier terugvinden.

Voorwaarden:

 • Je moet in orde zijn met de bijdragende aanvullende diensten.
 • Je moet in behandeling zijn van één van de aandoeningen die hier vermeld staan. 
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of buurlanden.

Voor volwassenen:

 • Voor volwassenen zonder chronische aandoening zijn er geen standaard terugbetalingen voorzien, tenzij ze aangesloten zijn bij het Medicalia plan van Partena.
 • Recht op 75% van het betaalde bedrag (met een maximum van €600 per jaar). 

Hoe word ik terugbetaald? 

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘terugbetaling psychotherapie’ invullen. Bezorg dit vervolgens aan Partena. 

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail (RailCare)

Voor jongeren tot en met 25 jaar:

 • Een terugbetaling van 75% (met een maximum van 15 euro). 
 • Mensen met verhoogde tegemoetkoming krijgen een terugbetaling van 90% (met een maximum van 18 euro).
 • Onbepaald aantal sessies, terugbetaling gedurende twee jaar.

Voor volwassenen is er geen terugbetaling voorzien. 

Voorwaarden:

 • Je moet in behandeling zijn bij een erkend psycholoog.
 • De behandeling gebeurt na doorverwijzing van de arts.

Hoe word ik terugbetaald?

Je moet een voorschrift van de arts en betalingsbewijs van je psycholoog bezorgen aan het ziekenfonds.

 • Deel deze pagina: