Main content

Tim Vermoere is oprichter van de website psychosevrienden.be. De website is een soort catalogus van kunstwerken gemaakt door mensen met een psychose-gevoeligheid. Je vindt er zowel poëzie als schilderkunst, muziek en fotografie. Psychose en creativiteit, Tim legt uit.

Naar mijn mening zijn het uitzonderlijke stukjes creativiteit die mij opgestuurd worden, gaande van gedichten tot tekeningen en schilderijen maar ook af en toe een bijzonder lied.

Een eigen webpagina voor iedereen

Iedereen heeft er onder zijn eigen naam of initialen een webpagina zodat de werken ook een soort portfolio vormen van de desbetreffende dichter, muzikant of schilder. Er is veel creativiteit aanwezig onder mensen met een psychosegevoeligheid, jammer genoeg weten de werken van die kunstenaars niet altijd een publiek te bereiken. Psychosevrienden is eigenlijk gegroeid vanuit het idee dat zowel het werk van de psychosegevoelige kunstenaar als de mens achter de artiest een plaats verdienen in onze maatschappij die verder gaat dan uitsluitend patiënt of cliënt zijn.

Mijn psychose heeft positief bijgedragen aan wie ik ben als mens

Zelf heb ik reeds een aantal psychotische periodes in mijn leven gekend, een ervaring waarvan ik achteraf, hoe ontwrichtend een psychose ook kan zijn, gevoelsmatig kan zeggen, dat het positief heeft bijgedragen aan wie en wat ik ben, als mens. Vandaar ook de naam van mijn website psychosevrienden, waarom zou je dat stukje van jezelf, die psychose, moeten wegduwen of verwerpen als het alle potentieel heeft, om je leven net te verrijken met unieke inzichten, gevoelens en misschien zelfs kwaliteiten. Die openheid naar je eigen gevoeligheid vergt uiteraard veel van een persoon want in eerste instantie overkomt het je gewoon en weet je er geen raad mee, zo heb ik het toch al enkele keren ervaren.

Een andere kijk op ziekte en gezondheid

In het interpreteren van mijn psychose, heb ik het erg moeilijk met de gangbare kijk op ziekte en gezondheid; die is bij sommigen sterk ingegeven door de DSM en de gedachte dat mensen met afwijkende gedachten en gevoelens hun leven niet voldoende in eigen handen kunnen nemen. Ik heb me altijd sterk aangetrokken gevoeld door mijn innerlijke beleving en die liet mij een andere kant zien van wat als ziekte wordt omschreven. Iets onverzettelijk werd in mij wakker naarmate ik begon te beseffen dat wat mij steeds werd verteld over mezelf, namelijk dat ik schizofreen was, slechts de interpretatie is van een buitenstaander en daarom nog niet de volledige waarheid over mezelf inhield. Volgens mij is niets zomaar zwart/wit en dus ook niet jezelf of je psyche.

Creativiteit verrijkt

Integendeel misschien, er is net ontzettend veel gradatie en kleur in het leven en voor wie zonder al te veel oordeel is, kan de uitzondering op de regel net een stimulans betekenen om het leven beter te waarderen, of je nu zelf die uitzondering bent of iemand anders. Het komt er volgens mij voornamelijk op neer dat creativiteit kan werken en helpen bij het omgaan met de uitdaging die een psychosegevoeligheid met zich meebrengt. En dus in die zin, net een verrijking kan betekenen, voor zowel kunstenaar als publiek. Dus blijf vooral geloven in je eigen creativiteit en durf dit te delen als je hiervoor klaar bent.

Psychosevrienden als community

Ben je creatief bezig en heb je werk liggen, dat je zou willen delen met ons, dan horen wij het graag. Iedereen kan deelnemen, hoe meer inzendingen hoe liever. Tot slot wil Psychosevrienden ook een echte community worden waarbij er plaats is voor ontmoeting. Ben je hierin geïnteresseerd, stuur een mailtje naar redactie@psychosevrienden.be

Tim aan het woord


De website kan je raadplegen onder Psychosevrienden.be . Wil je Tim Vermoere contacteren kan dat via redactie@psychosevrienden.be of via T.Kessels@hotmail.com.

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *