Main content

PsychoseNet maakt deel uit van De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden en voorwaarden om in België plaatsen te creëren, waar mensen die een psychotische crisis doormaken een veilige omkadering krijgen, met de nodige zorg en ondersteuning.

We hebben uw handtekening nodig voor dit bijzonder project. Lees en onderteken onderstaand manifest, dat reeds verscheen op de website van Te Gek!?

De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen is samengesteld uit professionelen in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in de behandeling van psychose en uit personen die zelf een dergelijke crisis hebben doorgemaakt, alsook naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid. De leden van de werkgroep pleiten voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.

Een psychotische crisis is immers een ingrijpende en erg bevreemdende ervaring

Wanneer de begeleiding door een acuut crisisteam of een vroeginterventie-team voor psychose in de thuissituatie ontoereikend blijft, is tot nu toe in Vlaanderen een opname in een ziekenhuis (PZ, PAAZ of EPSI) de enige mogelijkheid. Ervaring leert dat een opname in een ziekenhuisafdeling een aantal nadelen met zich meebrengt. De hospitalisatie, hoe humaan deze ook wordt georganiseerd, maakt de ontreddering en de vervreemding van iemand die een psychose doormaakt vaak groter, vooral bij een eerste opname. Mensen komen bij een opname in een omgeving terecht die vaak onvoldoende veilig voelt, wat de crisis niet ten goede komt. Bovendien is een opname in het psychiatrisch ziekenhuis meestal stigmatiserend. De opname betekent een breuk met het gewone leven en met de nabije omgeving, die tijdens de opname van hun dierbare veelal onvoldoende betrokken en ondersteund wordt in het hele behandelingsparcours. Dit alles bemoeilijkt de terugkeer naar het gewone leven na de hospitalisatie.

Geestelijke gezondheidszorg binnen een huiselijke omkadering kent in ons land een rijke traditie

Zoals Geel op originele wijze eeuwenlang heeft laten zien; de praktijk in Geel was en is een inspiratiebron voor verder onderzoek en toepassing in vele landen. Voorbeelden van een jarenlange werking van Soteriahuizen in andere landen bevestigen de gunstige invloed van een dergelijke kleinschalige opvang op het herstel en de integratie. Uit onderzoek blijkt dat de heropstart en deelname aan het leven in de maatschappij op die manier wordt bespoedigd en bevorderd, wat bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit. Ondanks de sterke omkadering is een verblijf in een Soteriahuis niet duurder dan een opname in een ziekenhuis.

Wat is een Soteriahuis?

Een Soteriahuis is een gewoon huis in het dorp of in de stad – in de gemeenschap – waar een aantal mensen gepaste zorg krijgen en waar de veiligheid wordt gegarandeerd die ze nodig hebben, zonder hen van de maatschappij te isoleren. De omkadering wordt verzorgd door naastbetrokkenen, professionals en ervaringswerkers, die zorgen voor een continue aanwezigheid en kwalitatieve zorg. In een Soteriahuis nemen zowel de bewoners als de leden van het team alle aspecten van het dagelijks leven op zich, en dit in een aangename, huiselijke omgeving. De personen in crisis en de teamleden dragen samen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in het huis.

Nabijheid van een rustgevende ander

Deze aanpak vertrekt vanuit de overtuiging dat een continue nabijheid van een rustgevende ander voor een persoon in een psychotische crisis het meest heilzaam is. Bovendien gaat men ervan uit dat de ontredderde persoon het meest baat vindt bij het samen opnemen van de dagdagelijkse taken om weer tot de realiteit te komen en dat het samenleven in deze dragende, kleinschalige gemeenschap op zich therapeutisch werkt. Belangrijk hierbij is dat de familie en naasten sterk worden betrokken vanaf het allervroegste begin en in het hele verdere parcours.

Inbedding in de plaatselijke gemeenschap

Tevens beoogt men een voldoende inbedding in de plaatselijke gemeenschap te garanderen door een actief partnerschap met het lokale bestuur, buurtorganisaties en vrijwilligers. Dit geeft een eigen kleur en karakter aan de werking, wat kan leiden tot variatie, vertrekkend vanuit de Soteria-principes. Er wordt beoogd een brede gedragenheid te creëren door het betrekken van de GGZ-netwerken. Ook samenwerking en bondgenootschap met andere zorgverleners en zorgorganisaties is hierbij essentieel om hervalpreventie, nazorg en integratie in de ruimere lokale gemeenschap na de opname te bevorderen. Open Dialogue en Kwartiermaken gelden als belangrijke inspiratiebronnen.

Laagdrempelige en inclusieve werking

Soteriahuizen zijn de logische aanvulling bij de laagdrempelige inclusieve werking van de ambulante vroeginterventie-teams en de mobiele crisisteams. Bovendien komt de oprichting van Soteriahuizen tegemoet aan een grote nood aan en streven naar een meer humane, gediversifieerde zorg.

Onderteken het manifest

Dit manifest is een dringend verzoek om Soteriahuizen te realiseren en we nodigen je uit om het manifest mee te ondertekenen via deze link Met het onderschrijven van deze principes pleit jij en/of je organisatie mee voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.

Bedankt voor uw handtekening!


Algemene informatie Soteriahuis met extra linken

Blog over de werkgroep

  • Deel deze pagina:

Reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *